Ønsker kabotasjekontroll

- Jeg ønsker bedre kontroll med innenlands godstransport utført med lastebiler som hører hjemme i andre EØS-land, forteller samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.  

Meltveit Kleppa

Meltveit Kleppa

Publisert Oppdatert

I dag er det slik at transportører fra andre EØS-land kan drive midlertidig innenlands transport med tre turer i løpet av syv dager. For å kontrollere dette, blir det nå sendt et høringsforslag om forskriftsendring.

Endringen vil medføre at man fremover kan kreve at den utenlandske transportøren skal legge frem dokumentasjon for last inn til Norge samt transportoppdragene som gjøres her hjemme.

Dette kravet er allerede innført i EU-landene. Endringen vil derfor kunne legge til rette for at kontrollen med utenlandske transportører ikke skal være dårligere i Norge enn i EU.

Samferdselsdepartementet forteller i en presseuttalelse at utenlandske transportører som vil drive permanent transportvirksomhet i Norge må etablere seg her. Dette er i tråd med praksisen i Sverige og Danmark.