Ønsker lik lengde for tømmertransport

Skogsindustrien ønsker 24 meters tømmervogntog på alle veier. Nå sender de brev til Samferdselsministeren.

Foto: Scania CV AB
Publisert Oppdatert
Skogindustrien har lenge kjempet for økte lengder på tømmervogntog på lik linje med ordningene i Sverige. Arkivfoto.
Skogindustrien har lenge kjempet for økte lengder på tømmervogntog på lik linje med ordningene i Sverige. Arkivfoto.

Det var i april at samferdselsministeren tok grep og støttet Vegdirektoratets vurdering om å åpne for økt lengde på tømmervogntog fra 22 til 24 meter samt økt tilhengervekt fra 30 til 32 tonn.

I første omgang gjelder dette for utvalgte deler av riksvegnettet.

Les også: Endelig lov med 24 meters tømmerbiler - men bare på riksvei

I klartekst betyr det at tømmerveinettet nå er delt i to klasser; nemlig inntil 22 meter og inntil 24 meter.

Begrenset positiv effekt

Norsk Industri, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Treindustrien, Byggenæringens landsforening og Norges Skogeierforbund, mener at dette ble et unødig komplisert regelverk som gir begrenset positiv effekt og fører til mer kjøring med utstikkende last.

Skogkjeden peker på at sporingskravet for tømmervogntog med langhenger er det samme enten lengden er over eller under 22 meter.

Siden forskjellene i faktisk lengde mellom de aktuelle kjøretøyene er små, er det ikke hensiktsmessig å ha to lengdeklasser for slike vogntog.

Derfor ber organisasjonene samferdselsministeren endre regelverket og åpne hele tømmervegnettet for 24 meter.

De har nå sendt brev til ministeren. Brevet kan du lese her.

Les også: Tillater tyngre og lengre tømmertransport

Informasjon om de konkrete strekningene som er åpnet for 24 meter tømmervogntog, blir lagt ut på vegvesen.no.