Ønsker seg hviledag for tungtransporten

Publisert Oppdatert

Miljøpartiet De Grønne inviterer til bredt samarbeid for å stoppe tungtransport på søndager.

- I både Tyskland og Frankrike er det innført forbud mot tungtransport på søndager. Vi mener dette er god politikk for å gi jernbanen konkurransefortrinn og en ukentlig hviledag for trailersjåfører, mens astmatikere, barn og alle oss andre kan slippe unna tungtransportens støv og støy en dag i uken. Trafikksikkerheten er også tjent med en dag uten tungtransport, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne, som nå inviterer Bispemøtet (uthevelsen er red anm), NAF, Trygg Trafikk, Fremtiden i våre hender, Norges Astma- og Allergiforbund og Norsk forening mot støy med på et felles innspill til Samferdselsdepartementet.

-Hvorfor Bispemøtet? Hva med en av de berørte parter, for eksempel Norsk Transportarbeiderforbund?

- Bispemøtet er invitert fordi Kirken er engasjert både i miljøspørsmål og i vern av søndag som hviledag.

- Absolutt, god ide! Norsk transportarbeiderforbund burde absolutt få en henvendelse de også. Jeg sender dem en e-post nå med en gang. Jeg tror mange transportarbeidere gjerne vil ha en hviledag.

- Godstrafikken på veiene er doblet siden 1993. En liten tilbakegang grunnet finanskrisen taper for økende forbruk, sentralisering og manglende jernbanesatsing.

- Flere trailere på veiene er forurensende og farlig. Vi må legge til rette for desentralisering av produksjon og kortreist mat, mens kapasiteten på jernbanen må økes gjennom bygging av flere dobbeltspor og generell opprusting, samt begrensninger av tungtransport på veiene, sier Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.