Ontime og Norlines på lag i sør

Ontime Logistics og Nor Line innledet samarbeid og ”bofellesskap” i Kristiansand fra 1. november. Avtalen innebærer felles terminal og distribusjons i Agderfylkene med utgangspunkt i Nor Lines terminal på Silokaia i Kristiansand Havn.

Publisert Oppdatert

- Selskapene har samarbeidet på enkelte områder tidligere, og det var flere forhold som talte for en utvidelse av samarbeidet mellom selskapene, heter det i en felles uttalelse.

Innen et par års tid vil det bli bygget en ny terminal i Kongsgårdbukta i Kristiansand hvor den nye felles virksomheten blir lokalisert. Det skal også kunne gi grunnlag for en utvidelse av samarbeidet hvor også innenlands linjetrafikk på bane og bil til og fra Sørlandet vurderes samkjørt.

For Ontime Logistics betyr dette at de flytter fra sine nåværende lokaler i Lillesand hvor de har et terminal- og kontorsamarbeid med Bendiks Birkeland Transport. Den 1. november var de tilbake i Kristiansand.