Opparbeider containerområde på Sjursøya

Terminalområde vest for Statoiltankene på Sjursøya vil i de nærmeste 2- 4 ukene opparbeides til å kunne ta i mot containerskipene som tidligere i år ble overflyttet fra Ormsund til Sjursøya. I anleggsperioden må dessverre 4 - 8 anløp av Rotterdamskipene gå til Ormsund før en får en permanent løsning på overflyttingen av trafikk fra Ormsund til Sjursøya.

Publisert Oppdatert