Oppdølsstranda får et tunnelløp

Publisert Oppdatert

Den nye lange tunnelen på 7,4 kilometer i Oppdølsstranda vil bli bygd med bare ett tunnelløp. Krav om to løp gjelder bare for tunneler med langt høyere trafikk, skriver Driva.

Om lag 2000 biler kjører riksvei 70 gjennom Oppdølsstranda hvert døgn. Sjøl om det er ganske mye trafikk, er det likevel langt under grensa som gjør to tunnelløp påbudt. Der går grensa ved 12.000 kjøretøy i døgnet, altså seks ganger høyere enn trafikken på riksvei 70.

Jan Erik Henning i Vegdirektoratet sier dette om kravene som vil gjelde i Oppdølsstranda til lokalavisen:

- Her vil det være snakk om en helt vanlig tunnel med ett løp, slik de fleste er vant til å se dem, med to felt, ett i hver kjøreretning, og med de sikkerhetskrav som gjelder for slike tunneler i dag.

Den nye tunnelen vil bli noe høyere og bredere enn dagens tunneler i stranda. Særlig Fonnafonntunnelen er dårlig: tunnelen er så lav at lastebiler og trailere ofte legger seg midt i kjørebanen, med den risiko det medfører for møtende biler.