Oppfordrer transportnæringen til å frakte mindre gods vestover

Statens vegvesen er redd for veiene og ber næringen frakte mindre gods vestover. Men hvordan skal det gå til, da?

Svein-Ove blogg

Svein-Ove blogg

Publisert Oppdatert

- Etter en spesiell vinter med mye frost, er det én til to meter tele i veiene. Før det blir stabilt, vil veiene være sårbare for skader ved stor belastning, sier Kristian Rognskog, som har koordineringsansvar for dispensasjoner og spesialtransport i Statens vegvesen Region vest.

Inntil for noen år tilbake, var det innført telerestriksjoner på enkelte vegstrekninger hvert år, og veiene ble skiltet ned fra f.eks 10 tonns aksellast til 8 tonn. Dette gjaldt også på Vestlandet, men fordi det så sjeldent var langvarige kuldeperioder, ble dette tiltaket opphevet. Telerestriksjoner kan imidlertid innføres igjen ved behov, noe som i år er svært aktuelt, heter det fra vegvesenet.

Statens vegvesen vil derfor i første omgang oppfordre transportnæringen til å ta hensyn til veiene og kjøre med mindre last slik at ødeleggelser unngås. Tilstanden på veiene er ikke optimal i utgangspunktet, fortelles det i en felles oppfordring til transportbransjen.

- Vi oppfordrer også til å kjøre aktsomt fordi telehiv og endret struktur i vegdekket kan ha innvirkning på adferden til kjøretøyet og dermed føre til farlige situasjoner, forteller Øyvind Haaland, leder for Byggherreseksjonen på Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region vest.

Tja, hva skal man si?

Slutte å frakte gods vestover? Skal bergenserne slanke seg når de ikke får maten sin, eller skal alle flytte? Toget går jo ikke. Både Posten og Schenker har flyttet gods fra bane til bil for å få godset frem i vinter. Kanskje man bare kan kjøre halve veien. Det blir jo halve slitasjen?

Det er fristende å la tankene spinne videre rundt denne tankegangen. Hvordan kan man f.eks begrense togproblemene? Dersom NSB hadde hatt halvparten så mange tog, ville de bare vært halvparten så forsinket. Dersom de ikke hadde hatt tog i det hele tatt, ville de ikke vært forsinket overhodet.

Tar du tegningen?