Oppfordrer transportnæringen til å frakte mindre gods vestover

- Etter en spesiell vinter med mye frost, er det én til to meter tele i veiene. Før det blir stabilt, vil veiene være sårbare for skader ved stor belastning, sier Kristian Rognskog, som har koordineringsansvar for dispensasjoner og spesialtransport i Statens vegvesen Region vest.

Opprettet

Inntil for noen år tilbake, var det innført telerestriksjoner på enkelte vegstrekninger hvert år, og veiene ble skiltet ned fra f.eks 10 tonns aksellast til 8 tonn. Dette gjaldt også på Vestlandet, men fordi det så sjeldent var langvarige kuldeperioder, ble dette tiltaket opphevet. Telerestriksjoner kan imidlertid innføres igjen ved behov, noe som i år er svært aktuelt, heter det fra vegvesenet.

Statens vegvesen vil derfor i første omgang oppfordre transportnæringen til å ta hensyn til veiene og kjøre med mindre last slik at ødeleggelser unngås. Tilstanden på veiene er ikke optimal i utgangspunktet, fortelles det i en felles oppfordring til transportbransjen.

- Vi oppfordrer også til å kjøre aktsomt fordi telehiv og endret struktur i vegdekket kan ha innvirkning på adferden til kjøretøyet og dermed føre til farlige situasjoner, forteller Øyvind Haaland, leder for Byggherreseksjonen på Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region vest.

Tja, hva skal man si?

Les også: Heia Norge!