Oppfordrer transportnæringen til å frakte mindre gods vestover

- Etter en spesiell vinter med mye frost, er det én til to meter tele i veiene. Før det blir stabilt, vil veiene være sårbare for skader ved stor belastning, sier Kristian Rognskog, som har koordineringsansvar for dispensasjoner og spesialtransport i Statens vegvesen Region vest.

Publisert Oppdatert

Inntil for noen år tilbake, var det innført telerestriksjoner på enkelte vegstrekninger hvert år, og veiene ble skiltet ned fra f.eks 10 tonns aksellast til 8 tonn. Dette gjaldt også på Vestlandet, men fordi det så sjeldent var langvarige kuldeperioder, ble dette tiltaket opphevet. Telerestriksjoner kan imidlertid innføres igjen ved behov, noe som i år er svært aktuelt, heter det fra vegvesenet.

Statens vegvesen vil derfor i første omgang oppfordre transportnæringen til å ta hensyn til veiene og kjøre med mindre last slik at ødeleggelser unngås. Tilstanden på veiene er ikke optimal i utgangspunktet, fortelles det i en felles oppfordring til transportbransjen.

- Vi oppfordrer også til å kjøre aktsomt fordi telehiv og endret struktur i vegdekket kan ha innvirkning på adferden til kjøretøyet og dermed føre til farlige situasjoner, forteller Øyvind Haaland, leder for Byggherreseksjonen på Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region vest.

Tja, hva skal man si?

Les også: Heia Norge!