Oppsagt via avisannonse

Posten-ansatte som kjører varer for Ikea visste ikke at de var arbeidsledige før de fikk se sine egne jobber lyst ledige i en avisannonse. NTFs nestleder Lars Johnsen er lettere oppgitt.

Publisert Oppdatert

Sjåførene på Posten Transport på Alnabru visste ikke at jobben deres var borte før de fikk beskjed at sine tillitsvalgte.

- Jeg er rett og slett forbannet over denne måten å håndtere egne ansatte på. Fast ansatte sjåfører i Posten har nå lest sin egen oppsigelse i en annonse i lokalavisa, sier en oppbrakt forbundsleder i Postkom, Odd Christian Øverland til aktuell.no.

Annonserer etter sjåfører

I stillingsannonser i flere aviser over hele landet har Posten-eide Bring Express søkt etter transportører med egen laste-/varebil og god fysikk for å transportere hvite- og brunevarer, samt møbler.

Annonsen forteller ikke hvem som er oppdragsgiver, men for sjåførene i Posten var det ikke vanskelig å forstå at det dreide seg om Ikea.

Det siste halvåret har det vært stor uvisshet blant hundrevis av berørte sjåfører i Posten om hvorvidt Posten Transport kom til å få beholde kjøringen for møbelgiganten.

Nedslått stemning

Nå vet de det. Posten Transport mister oppdraget til Postens datterselskap Bring Express.

På Alnabru er det 35 sjåfører som kjører for Ikea på heltid. I landet som helhet dreier det seg om 300 ansatte, hvorav 75 på full tid.

Hos Bring Express skal kjøringen etter alt å dømme utføres ved hjelp av såkalt kontraktskjøring. Det vil si sjåfører med egne lastebiler.

De er sine egne arbeidsgivere. I motsetning til sjåførene i Posten Transport, har de verken pensjonsavtale eller ordnede arbeidsforhold.

- Posten konkurranseutsetter egne ansatte. Eller sagt på en annen måte; Posten utsetter sine egne ansatte for sosial dumping, sier Øverland.

"Krigsærklæring"

Ifølge Øverland har ikke forbundet vært informert om at Ikea-kjøringa skulle overføres til Bring Express.

- Vi har vært forespeilet en prosess om håndteringen av IKEA-avtalen, og så skjer dette bak vår rygg. Hvis Posten vil ha krig med Postkom, så er dette den rette måten å starte på, sier Øverland.

Øverland sier han forventer at Postens ledelse med konsernsjef Dag Mejdell i spissen går ut og beklager miseren.

- Men det som har skjedd er likevel uopprettelig, sier Øverland.

- Sosial dumping av verste sort.

- Postkom har vår fulle støtte i kampen for å beholde mest mulig av transporten innen Posten på egen kjøl. Dette er sosial dumping av verste sort, sier nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Lars Johnsen.

Ifølge Johnsen er selvstendig næringsdrivende som kjører på kontrakt et fenomen som er i ferd med å bre om seg i næringen. Og det gjelder ikke bare sjåfører.

- Til og med avisbud med to-tre timers arbeidsdag tvinges inn i rollen som selvstendig næringsdrivende,sier Johnsen til tungt.no.

Ifølge Johnsen har transportselskapene en motivasjon for å benytte seg av denne typen arbeidskraft; å slippe unna arbeidsgiverforpliktelser og å omgå arbeidsmiljøloven.

- Disse sjåførene presses til å jobbe langt ut over de arbeidstidsordningene som gjelder i det organiserte arbeidslivet. Dette regner vi som omgåelse av bestemmelser. I realiteten dreier dette seg om ansettelsesforhold, mener NTF-lederen

- Hva vil dere gjøre nå?

- Jeg har henvendt meg til Postkom- lederen, men har ikke fått kontakt med ham i dag. Vi kommer selvsagt til å følge opp dette, understreker Lars Johnsen

Kan være ulovlig

Ifølge Johnsen er det grunn til å tro at kontraktene mellom Bring Express og selvstendig næringsdrivende sjåfører kan være i strid med arbeidsmiljøloven.

Det var i hvert fall konklusjonen man kom fram til i en juridisk vurdering i 2006, da NTF ville organisere noen av sjåførene i Bring Express (den gang Box Delivery).

Som kjent endte det i en tvist med Postkom om organisasjonsretten.

Risikerer yrkesforbud

Ifølge Johnsen er det vanskelig å avdekke forholdene innenfor bransjen fordi sjåførene som eier sin egen bil er bundet opp av husmannskontrakter. De risikerer sparken om de røper innholdet i avtalen de har med sin oppdragsgiver.

Transportarbeiderforbundet mener at transportsentraler eid og styrt av lastebileierne selv er et bedre alternativ enn at de skal kjøre på husmannskontrakter for selskaper som Bring Express.

- Det er den eneste måten å få til noenlunde ryddige forhold for disse sjåførene, sier Johnsen.

"Beklagelig"

Konserndirektør i divisjon Logistikk, Arne Bjørndahl, beklager at annonsen kom på trykk før drøftingsmøte med Postkom var avholdt og informasjonen til de ansatte var gått ut. Men der stopper beklagelsene.

- Avtalen med Ikea er god og sikrer konsernet viktige inntekter.

Bjørndahl sier at Postkom ble orientert allerede i fjor om at avtalen med Ikea var ulønnsom, og at man kom til å vurdere å finne en løsning basert på Bring Express. Etter flere forsøk på å finne en løsning, ble avtalen sagt opp med virkning fra 1. september.

"Del av Postens strategi"

- Har Postens egne sjåfører for gode betingelser?

- Det er ikke det saken dreier seg om. Bring Logistics skal være best på de mer fleksible løsningene, slik som Ikea-kjøringen. Det er en del av Postens strategi, som har fått tilslutning i styret i Posten Norge, og som vi bruker for fullt for å kapre kunder, sier Bjørndahl.

Han mener at Posten ikke kan kritiseres for å bruke sjåfører som er selvstendig næringsdrivende i stedet for egne ansatte.

- Hvis Postkom skal bekjempe dette, må de kjempe mot en hel bransje. Det ville ikke vært bedre for Posten om oppdraget hadde gått til Schenker eller en annen av Postens konkurrenter, sier Bjørndahl, og viser til at i Nord-Norge er det fortsatt Postens egne sjåfører som skal kjøre for Ikea.