Ordførere gjør veiopprør

Publisert Oppdatert

Åtte østlandsfylker gjør nå opprør mot det de mener er manglende veisatsing. Fylkesordførerne vil tvinge regjeringen til å ta i bruk nye finansieringssystemer.

- Det går ikke lenger med denne klattingen man driver på med på veisektoren i Norge, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i Buskerud til Aftenposten.

Ryberg leder nå det såkalte Østlandssamarbeidet, som har gått sammen i forbindelse med høringsuttalelser til Nasjonal Transportplan som skal definere målene for veibygging og jernbanesatsing i tiårsperioden 2010- 2019. Med seg har han tidligere Ap-statsråd og fylkesrådmann Matz Sandman som koordinator.

Etter planen skal regjeringen fremlegge Nasjonal Transportplan før jul. Ryberg og hans meningsfeller vil nå gjøre det de kan for å påvirke statsrådene.

Østlandssamarbeidet omfatter Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Her bor over 50 prosent av Norges befolkning. Området utgjør på vei- og jernbanesektoren 80-85 prosent av Norges transportbehov. Ryberg mener det er på høy tid å tenke nytt rundt finansiering av denne sektoren.

- Vi vil ha mer av alternative finansieringsformer som prosjektfinansiering, offentlig-privat samarbeid og andre måter hvor fylker og kommuner kan gå sammen med private om å få til en hardt tiltrengt veisatsing i landet, sier Ryberg til Aftenposten