Oslo havn i mål

Det har lenge vært et faktum at motstanderne av godsvirksomhet i Oslo Havn har tapt kampen. Etter det har stridens kjerne vært disposisjonen av Sydhavna.

Publisert Oppdatert

Nå skal det aller meste være på plass gjennom Byrådets planforslag som definerer arealene og plassering av de forskjellige aktivitetene. Det er blant annet besluttet å legge kjøle- og varmesentralen til Alnas utløp i stedet for på Ormsund. Dette vil gi bedre albuerom for driften på Ormsund.

Oslo Havn som tidligere besto av kai- og terminalanlegg på Filipstad, Tjuvholmen, Bjørvika, Sørenga, Lohavn, Kongshavn, Sjursøya, Bekkelagskaia og Ormsund vil heretter være konsentrert i området fra Kongshavn via Sjursøya og Bekkelagskaien til Ormsund.