Oslofjordtunnelen åpnes ikke for tunge kjøretøy i år

Etter brannen 23. juni i år har Oslofjordtunnelen vært stengt for kjøretøy over 7,5 tonn. I går ble risikoanalysen firmaet Safetec Nordic AS har utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen presentert.

Publisert Oppdatert

Analysen vurderer flere tiltak som kan gjøre tunnelen sikrere slik at den igjen kan åpnes for tunge kjøretøy.

Det er allerede vedtatt en rekke sikkerhetsforbedringer. Mange er på plass og flere blir iverksatt fortløpende. Analysen presenterer i tillegg flere tiltak i arbeidet med å gjøre tunnelen sikrere.

Les også: Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøy

- Med bakgrunn i analysen som nå foreligger må vi gjøre ytterligere vurderinger i samarbeid med blant andre brannvesen og politi. Det som synes helt klart er at Oslofjordtunnelen ikke kan åpnes for tunge kjøretøy i inneværende år, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Akershus, Nils Erik Bogsrud.

Eksempler på tiltak som er vurdert i risikoanalysen er:

  • Bruk av "safe havens"/evakueringsrom kan øke overlevelsesmulighetene betraktelig for de som fanges av røyk i tunnelen.
  • En økning i brannvesenets slagkraft vil ikke gi lavere sannsynlighet for ulykker, men kan gi bedre mulighet til å håndtere branner med brannbelastning større enn 50 MW. Dette er store branner som brannvesenet i dag ikke har kapasitet til håndtere på en hensiktsmessig måte.
  • Velger man for eksempel å opprettholde permanent stengning av tunnelen for alle kjøretøy over 7,5 tonn bør effekten dette kan ha på risikoen i det øvrige vegnettet undersøkes nærmere.