Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøy

Oslofjordtunnelen har vært stengt for kjøretøy over 7,5 tonn etter brannen i et vogntog 23. juni. Slik vil det fortsatt være inntil videre.

Publisert Oppdatert

- Etter brannen har det blitt arbeidet intenst med å bedre sikkerheten i tunnelen. En rekke tiltak har blitt vurdert, og flere er vedtatt tatt i bruk. Noen er etablert, som for eksempel bedre skilting, nedsatt fartsgrense og bedre merking av nødutganger. Andre tiltak tar noe lenger tid å få på plass, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Akershus, Nils-Erik Bogsrud i en presseuttalelse.

Parallelt med dette arbeider et eksternt firma med en risikoanalyse. Den skal være ferdig 1. november. Når den foreligger vil Statens vegvesen gå nøye gjennom den, blant annet sammen med representanter fra brann- og redningsetatene. Dette for å vurdere om ytterligere tiltak er nødvendige før tunnelen åpnes for tunge kjøretøy.

- Det betyr at vi pr. dato ikke kan si når Oslofjordtunnelen eventuelt kan åpnes for tunge kjøretøy, sier Bogsrud.