Oslofjordtunnelen må åpnes for single lastebiler

Norges Lastebileier-Forbund er opprørt over at Statens vegvesen utsetter en gjenåpning av Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy og krever at tunnelen umiddelbart åpnes for single lastebiler.

Over og ut for denne skiltingen. Endelig er tunnelen åpnet - iallefall for single biler.

Over og ut for denne skiltingen. Endelig er tunnelen åpnet - iallefall for single biler.

Publisert Oppdatert
NLF krever at tunnelen straks åpnes for tunge kjøretøy uten tilhenger, tordnet forbundsleder Per Madsen da det ble forespeilet en ytterligere forsinkelse for kort tid tilbake. - Vi kan ikke lengre godta at Statens vegvesen nekter å ta hensyn til en hel nærings rammevilkår, hevdet han.

NLF krever at tunnelen straks åpnes for tunge kjøretøy uten tilhenger, tordnet forbundsleder Per Madsen da det ble forespeilet en ytterligere forsinkelse for kort tid tilbake. - Vi kan ikke lengre godta at Statens vegvesen nekter å ta hensyn til en hel nærings rammevilkår, hevdet han.

Slik lyder en pressemelding lastebileierorganisasjonen har sendt ut etter at Statens vegvesen har presisert at før tunnelen kan åpnes for tyngre kjøretøy, skal det bygges 26 evakueringsrom. Denne jobben er ennå ikke igangsatt og det betyr dermed ytterligere et halvår uten tunnel for tungtrafikken.

Foreslår to løp i Oslofjordtunnelen

Konklusjonen kommer etter at firmaet Safetec Nordic AS gjennomførte en risikoanalyse av Oslofjordtunnelen i etterkant av brannen 23. juni i fjor. I analysen som ble offentliggjort i november, var såkalte "safe havens" eller evakueringsrom ett av tiltakene som ble anbefalt.

- Norges Lastebileier-Forbund har vanskelig for å forstå at denne prosessen kan ta så lang tid. Over ett års stenging av denne viktige hovedfartsåren for tunge kjøretøy, er ikke akseptabelt. En fortsatt stenging vil få altfor store konsekvenser for næringslivet generelt og for lastebilnæringen, skriver NLF.

NLF krever derfor at tunnelen straks åpnes for tunge kjøretøy uten tilhenger, sier forbundsleder Per Madsen. - Vi kan ikke lengre godta at Statens vegvesen nekter å ta hensyn til en hel nærings rammevilkår.

Og at tunnelens betydning for transporten i området er stor viser engasjementet som tidlig kom på banen etter brannen. Kort tid etter stengningen for tyngre kjøretøy, ble det dannet en allianse bestående av bl.a. NLF, NTF, NHO og flere bedrifter, deriblant Asko. Disse har gjentatte ganger frontet argumenter for raskere gjenåpning i media og hatt en rekke møter med nettopp vegvesenet.

- En åpning for single lastebiler vil i hvert fall forenkle noe den daglige virksomheten til de deler av transportnæringen som berøres. Samtidig vil det lette presset på trafikkbelastningen gjennom Oslo, avslutter Madsen.

Oslofjordtunnelen åpnes ikke for tunge kjøretøy i år

Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøy