Østerrike inngår skandinavisk bomsamarbeid

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.
Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.
Publisert Oppdatert

Det nye samarbeidet mellom Østerrike og de skandinaviske landene legger grunnlaget for fremtidig bomsamarbeid med andre europeiske land.

- Nå som Østerrike er kommet med i den nye tjenesten, vil det bli enklere å betale bompenger for tunge kjøretøyer som kjører regelmessig mellom Norge, Sverige, Danmark og Østerrike. Tjenesten gir grunnlag for fremtidig samarbeid med andre europeiske land, sier Mogens Hansen, leder av styringskomiteen for EasyGo+.

Det opprinnelige bompengesamarbeidet mellom de skandinaviske landene, kalt EasyGo, startet i 2007. Etter noen års vellykket drift, gikk de tre landene inn i forhandlinger med Østerrike for å få landet med i den nye tjenesten.

Personlig brikke

Den nye tjenesten, som har fått navnet EasyGo+, tilbys til tunge kjøretøy som veier mer enn 3,5 tonn og som kjører i Østerrike, Danmark, Sverige og Norge. Disse kjøretøyene kan nå bruke den samme brikken i alle de fire landene.

Den nye brikken inneholder mer informasjon enn den som ble benyttet i det opprinnelige EasyGo-systemet. Det garanterer full overensstemmelse med europeisk lovgivning for den europeiske elektroniske bompengetjenesten (European Electronic Toll Service; EETS). I tillegg tar den hensyn til ulike nasjonale lover, regler og bompengesystemer i hvert av de fire landene.

Kjøretøy som bruker den nye EasyGo+ tjenesten vil få en spesielt tilpasset brikke som inneholder informasjon om utslippskategori, registreringsnummer og hvilket land kjøretøyet er registrert i. Føreren kan også angi antall akslinger i brikken, siden dette benyttes til å regne ut bompengebeløp i Østerrike.

-Vi har gjennomgått alle mulige tekniske, juridiske og kommunikasjonsmessige forhold for å sikre at det blir tatt hensyn til alle nasjonale lover og regler i de fire landene. Representanter for alle landene har gjort en formidabel innsats de siste tre årene for å forberede lanseringen av den nye tjenesten, sier Hansen.

Ny brikke erstatter gammel

EasyGo+ er klar fra og med 6. november 2013. Det betyr at alle førere av kjøretøy over 3,5 tonn, som ønsker å bruke denne nye tjenesten, må erstatte sin eksisterende brikke med den nye.

For øyeblikket vil det kun være mulig å få den nye brikken fra bompengeselskaper i Danmark og Østerrike.

I Danmark vil BroBizz A/S levere den nye brikken fra 6. november 2013, mens ASFINAG i Østerrike vil være klar til levering i løpet av desember i år.

Foreløpig finnes det ingen bompengeselskaper som leverer den nye brikken i Norge og Sverige. Norske og svenske buss- og lastebileiere kan skaffe seg den nye brikken fra de to ovennevnte bompengeselskapene før de kjører inn i Østerrike.

Den nye EasyGo+ tjenesten er frivillig.