Østerrikske speditører anklaget for kartellvirksomhet

Det østerrikske ”Konkurransetilsynet” BWB (Bundeswettbewerbsbehörde) har anklaget 42 spedisjonsselskaper i landet for kartellsamarbeid i strid med EUs konkurranselovgivning.

Publisert Oppdatert

I følge BWB skal kartellsamarbeidet ha foregått i perioden 1994-2007 og omhandler prissamarbeid og oppdeling av kundemassen for et stort antall stykkgodstransporter.

En sentral arena i denne sammenheng skal ha vært et eget konferanseforum mellom de 42 speditørene, hvor følsom markeds- og tariffinformasjon, så vel som oppgaver om beregning av veiskatt (Maut) har vært utvekslet.