Østfolds ulykkesverstinger

Publisert Oppdatert

Riksveiene er ulykkesverstinger

E6 er snart ferdig og E18 blir stadig bedre. Nå er det riksveiene som står igjen som de mest trafikkfarlige veiene, sier sjefingeniør i Statens Vegvesen Egil Nordengen til NRK Østfold,

Vegvesenet har en liste over de 58 mest utsatte ulykkespunktene i Østfold.

- Veiene er ikke bygget for så mye trafikk

Hver høst gjøres en vurdering av de farligste strekningene sammen med politiet, for å se på strakstiltak.

Og med E6 ferdig, topper riksveiene lista.

- Blant dem er Sarpebrua og Borregaardsbakken, sier Nordengen.

Mest utsatt er Riksvei 111 mellom Ise og Rudskogen, Riksvei 110 over Fredrikstadbrua, Riksvei 118 rundt Sarpebrua og Haakon7s gate i Halden.

- Standaren på disse strekningene er ikke dimensjonert for å ta den store trafikkmengden.

- Her er det veldig stor trafikk. Og det er uoversiktelig noen steder. De ulykkene som skjer, er ofte påkjøring bakfra, sier Nordengen.

- Bedre skilting og lavere fart

Det er ingen store prosjekter på gang for å bedre sikkerheten på de farligste strekningene, men det kan være små endringer som skal til for å unngå ulykker.

- Her er det snakk om å prøve å finne enkle løsninger som kan gjøres kjapt, og som ikke koster for mye.

- Det kan være ting som å gjøre kryss mer oversiktelige, bedre skiltingen, fjerning av vegetasjon, og i noen tilfeller å sette ned fartsgrensene, sier Nordengen.

Men de mest effektive tiltakene må bilistene selv stå for.

- De undersøkelsene vi har gjort de senere årene, viser at det i over 75 prosent av dødsulykkene er snakk om mennskelig svikt på en eller annen måte, sier Nordengen.