Østvold vil henge ut useriøse

Publisert Oppdatert

Da leder Per Østvold åpnet landsmøte til forbundet i Tromsø, foreslo han å henge ut skruppelløse arbeidsgivere, sier transportarbeideren.no.

Østvold fikk spontan applaus fra forsamlingen da han foreslo å opprette en «svarteliste» på forbundets nettside, der forbundet til en hver tid skal offentliggjøre navn og adresse på lastebilfirmaer og andre transportselskaper som utnytter arbeidskraft på det groveste.

Dette var et av et av en rekke virkemidler i kampen mot sosial dumping.

Østvold åpnet også for å allmenngjøre av tariffavtaler innen transportnæringa. Men pekte også på at dette ville være et problem i forhold til at transportbransjen er internasjonal, og kontroll og oppfølging vil være vanskelig.

Sammen med Postkom

Transportlederen brukte også mye tid på å gå gjennom organisasjonskampen med Postkom om medlemmene i Box-selskapene. Han frykter at Posten Norge vil omorganisere sine datterselskaper for å tvinge transportmedlemmene over på Postkoms avtaler.

- Dette er selvsagt helt uakseptabelt, slo Østvold fast.

Han avsluttet denne delen av talen med å slå fast at mange snakker om at Postkom og Transportarbeiderforbundet burde slå seg sammen i ett og større forbund.

- Mange av oss er enige i det. På sikt tror jeg også det kan skje. Og det bør skje, sa han til landsmøtesalen

Østvold gikk også gjennom Frps program. Han viste at dette var et fagforeningsfiendtlig program.

- Det er er et paradoks at dette Fremskrittspartiet, som så åpenbart er de uorgansiertes beste venn, samtidig appelerer til så mange medlemmer i fagbevegelsen. Og det er wt like stort paradoks at dette partiet, som åpenbart er arbedisgivernes beste venn, samtidig får så mange stemmer blant vanlige lønnsmottakere.