Over fartsgrensen?

Statens vegvesen setter opp kampanjeskilt for å få sjåfører til tenke over konsekvensene av farten de velger når de er ute og kjører bil.

Publisert Oppdatert

Denne uken settes de første fartskampanjeskiltene opp, og mange av skiltene kommer på ulykkesbelastede strekninger med høyt fartsnivå. Skiltene skal i hovedsak stå utenfor tettbygde strøk fordi det er der flest mister livet eller blir hardt skadd i trafikkulykker.

Kampanjeskiltene er en del av fartskampanjen "Hvilken side av fartsgrensen er du på", og skal få folk til tenke over konsekvensene av farten de velger når de er ute og kjører bil.

I hver tredje dødsulykke er moderate fartsoverskridelser en vesentlig årsak til ulykken. På landsbasis kunne om lag 50 menneskeliv vært spart om alle tilpasset farten etter forholdene og aldri kjørte fortere enn fartsgrensen.

Fakta:

  • Det du klarer å stoppe for i 80 km/t ville du med 10 mer på speedometeret truffet med 50 km/t
  • Sannsynligheten for å overleve en frontkollisjon synker dramatisk når farten overskrider 70 km/t
  • 5 prosent økning i gjennomsnittsfarten på en strekning gir 20 prosent økning i antall drepte og 10 prosent økning i antall skadde

I løpet av de kommende ukene settes mer enn 200 kampanjeskilt opp over hele Norge.