Overkapasitet presser prisene

EU-kommisjonen hadde sist mandag en konferanse vedrørende forhold i transportbransjen der det ble understreket at det for tiden er en betydelig overkapasitet som det kan bli vanskelig å avvikle.

Publisert Oppdatert

Det kan bli en tøff oppgave å avvikle overkapasiteten innen veitransporten.

I første omgang vil nok overkapasiteten gi seg utslag i enda lavere priser i en allerede lavt priset bransje. Deretter er det forventet oppsigelser og flere konkurser. Både i Sverige og i Danmark leses nå daglig om konkurser i store, velkjente bedrifter.

Som tungt.no tidligere har skrevet, har lastebiltrafikken falt 8,9 prosent i januar og februar her hjemme sammenliknet med fjoråret.

Det gir dessverre en selvforsterkende effekt å stadig gjenta hvor ille tilstanden for tiden er. Ved å svartmale situasjonen, bidrar media til at få tør å satse, noe som igjen bidrar til at situasjonen forverres. Vi lover å ta tak i alle positive saker også!