På denne skolen blir Scania rektor

Scania har lagt inn en søknad til Skolinspektionen om tillatelse for å etablere en friskole på gymnasnivå for 500 elever i Södertälje med oppstart til høstterminen 2012. Skolen skal drives i selskapsform med AstraZeneca og selskaper innen Telgekonsernet samt i nært samarbeid med kommunen.

Publisert Oppdatert

- Dette er et unik samarbeid mellom næringslivet og kommunen. I Södertälje finnes alle forutsetninger som behøves for å skape et gymnas som kan bli et verkstedsteknisk utdannelsesnav i landet for produksjon, prossess- og produksjonsteknikk. Det forteller Anders Nielsen, ansvarlig for produksjon og logistikk hos Scania i Sverige.

Blant de videregående skolene i distriktet, mangler i dag utdannelse av dette slaget.

I Scanias søknad fortelles at de nasjonale kravene som gjelder videregående utdanning skal gjelde for samtlige elever og at utdannelser skal utformes slik at den møter hver enkelt elev ut fra forutsetninger, mål og muligheter. Utdannelsen skal forberede elevene for yrkeslivet og legge grunn for videre studier i tekniske emner på høyskole og universitet.

- Målet er en videregående skole for teoretisk og yrkesforberedende teknisk utdannelse i absolutt toppklasse, forteller Anders Nielsen.

Scania har lang erfaring av yrkesforberedende utdanning. Ved Scanias industrigymnas, som ble etablert 1941, tas hvert år omkring 50 ungdommer til en treårig utdannelse. Elevene får lønn under studietiden og garanteres arbeid innen Scanias produksjon etter gjennomført utdannelse.