På glatta uten forsikring

Dersom du kjører norsk bil uten forsikring, blir du avskiltet på stedet ved en kontroll. Men utlendingene blir ikke sjekket og kan uforsikret kjøre over hele landet.

Publisert Oppdatert
Når uforsikrede kjøretøyer er involvert i ulykker, utbetales allikevel erstatning av en forsikringspool. Deretter sendes regresskrav. I mellomtiden betaler du og jeg regningen i form av høyere premier.
Når uforsikrede kjøretøyer er involvert i ulykker, utbetales allikevel erstatning av en forsikringspool. Deretter sendes regresskrav. I mellomtiden betaler du og jeg regningen i form av høyere premier.

I kontrollsituasjoner både ved grensen og langs veiene i Norge benytter kontrollørene seg av det nasjonale motor- og førerkortregisteret Autosys. Der fremkommer opplysninger om prikkbelastning, gjennomførte EU-kontroller og naturligvis om kjøretøyet er forsikret.

Autosys har dog kun norske kjøretøyer i sin base. Utenlandske vogntog som blir kontrollerte, sjekkes opp mot bl.a. fraktbrev, kjøre- og hviletid, lastesikring og kjøretøyets tilstand - men det er ikke noe krav om å fremlegge forsikringspapirer.

Dermed kan enkelte av de utenlandske vogntogene du møter på glatta i vinter kjøre uten forsikring.

Det var avisen Fremover som først omtalte saken.

- Vi har ingen mulighet til å sjekke dette - det finnes ikke noe register, forteller representanter fra Statens vegvesen og tollvesenet til avisen.

Åpen nettbase

Det er en halv sannhet. Trafikkforsikringsforeningen har en åpen nettdatabase der man kan slå opp registreringsnumre for en rekke europeiske land. Riktignok mangler Romania, Polen og flere land som frakter store godsmengder til Norge, men de baltiske statene sammen med en rekke andre land, kan enkelt slås opp. Totalt dekker basen 12 europeiske land.

Du finner basen her.

Får erstatning

Nå kan man naturligvis vanskelig spekulere i hvor stort omfanget og problemet er. Dersom en skade skulle oppstå der en utlending er skadeforvolder, vil man allikevel få erstatning fra nettopp Trafikkforsikringsforeningen. De utbetaler oppreisning og søker deretter regress fra eieren av vogntoget.

Kanskje kunne man sett dataene fra Cabotasjestudiet opp mot forsikringsregistrene? På den måten ville man iallefall kunne finne tall på omfanget. Ideen er gratis.

Sparer mye

Hovedpoengen er uansett at utenlandske vogntog som kjører uten forsikring naturligvis er svært konkurransevridende. Selskaper som kjører uforsikret kan spare titusener - kanskje opp mot 100.000 årlig på å droppe forsikringen - pr. vogntog!

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.