Pålegg om bruk av konkurranse ved bussrute-kjøp

Etter hvert blir konkurranseutsetting hovedregelen når det offentlige skal kjøpe kollektivtransport-tjenester. I dag er det frivillig, men innpassing av en EU-forordning i norsk rett tilsier en endring.

Bussjåfører føler seg tryggere med en kontantfri hverdag.

Bussjåfører føler seg tryggere med en kontantfri hverdag.

Publisert Oppdatert

Ulike stadier i utviklingen av EUs såkalte kollektivtransportforordning har tidligere vært ute til høring. Derfor nøyer departementet seg denne gangen med kort høringsfrist. Forordningen skal tre i kraft i EØS-området senest 3. desember i år.

Hovedprinsippet i forordningen som er på vei inn i norsk lovverk, er at tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteyting skal skje etter konkurranseutsetting. Det gjelder buss, T-bane og trikk, men ikke jernbane, der det vil være adgang til å tildele kontrakter direkte. Etter dagens yrkestransportlov kan fylkeskommunene velge mellom konkurranseutsetting eller direktetildeling.

I forordningen er det også gitt adgang til å bestemme at ansattes rettigheter ved bruk av konkurranse skal være de samme som ved virksomhetsoverdragelse. Samferdselsdepartementet gjennomførte i fjor en høring med forslag om at dette prinsippet skal innarbeides i norsk lovverk.

Kontrakttiden etter den nye ordningen skal maksimalt være ti år for buss og femten år for jernbane. Dersom det er direktetildeling av kontrakt til jernbane er imidlertid kontraktperioden avgrenset oppad til ti år.