Påske er høysesong for trafikkulykker

Påsken er høysesong for trafikkulykker. I løpet av årets påske kan det bli over 165 trafikkulykker med fem drepte, 21 hardt skadd og 240 lettere skadd. Utfor- og forbikjøringer er hovedårsaken.

Publisert Oppdatert

Påsken er høysesong for trafikkulykker. I løpet av årets påske kan det bli over 165 trafikkulykker med fem drepte, 21 hardt skadd og 240 lettere skadd. Utfor- og forbikjøringer er hovedårsaken.

- Stor trafikk betyr økt risiko for trafikkulykker. Her har vi alle som ferdes på vegene et felles ansvar med å minimalisere risikoen for at noe skal skje. Ikke bli et tall i statistikken, er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen.

En gjennomgang av påsketrafikken for de fem siste årene avdekker de harde faktaene:

- Over 166 trafikkulykker med personskader hver påske

- Fem drepte hver påske

- 21 hardt skadet hver påske

- Ytterligere 239 blir lettere skadde hver påske

Topper seg

De store utfartsdagene i påsken er fredag før palmehelga og mandag og onsdag i selve påskeuka - noe som tydelig vises i statistikken over trafikkulykker med personskader.

- I snitt har det de siste årene vært rundt 20 ulykker med personskade fredag før påske og nesten tilsvarende tall på påfølgende mandag og onsdag. Også når folk reiser hjem - på påskeaften og 1. påskedag har det i snitt vært om lag 16 ulykker hver dag, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

De siste årene har Rogaland, Hordaland og fylkene på Østlandet har flest ulykker, men der er også ut- og innfarten størst.

Flest utforulykker

Mange biler er fulle og tungt lastet med påskeproviant og skiutstyr, noe som sammen med vinterføre og for høy fart gir dårligere kontroll på bilen. I tillegg er mange stresset og har dårlig tid. Forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger i påsketrafikken.

- De fleste ulykkene i påsken er utforkjøringsulykker. Forbikjøringer fører ofte til påkjøring bakfra eller utforkjøring. Mange kjører på veger de ikke er vant til å kjøre, noe som gjør forbikjøringer ekstra farlig. I tillegg skaper forbikjøringer i tett trafikk lett mange farlige situasjoner, sier Amundsen.