Penger til ladestasjoner

Publisert Oppdatert

Miljøprosjektet Transnova har etter to uker behandlet 15 søknader om støtte til ladestasjoner for elbiler.

- Alle søkerne har fått tilsagn, med unntak av én, som vi har bedt om flere opplysninger om, sier prosjektmedarbeider Asbjørn Johnsen i Transnova til NTB.

Samtlige av søkerne er lokalisert i Sør-Norge, med hovedvekt i Hedmark og Oppland. Det er både private og offentlige virksomheter blant dem som har fått løfte om støtte. Støttebeløpet er samlet på 1,1 millioner kroner, men Transnova venter at antall søkere vil eksplodere.

- Vi har hatt kontakt med veldig mange aktører som forbereder et større antall samordnede søknader. Over sommeren vil vi sannsynligvis sitte med flere hundre søknader, sier Johnsen.

Transnova ble åpnet 23. juni, og er et prosjekt under Samferdselsdepartementet som arbeider for miljøvennlige transportløsninger. Regjeringen har bevilget 50 millioner kroner til nye ladestasjoner, og kommuner, borettslag, sameier og andre aktører kan søke Transnova om midler til etablering av ladepunkter.