Per Danielsen krever millioner av NLFs medlemsblad

Det er en artikkel i et av fjorårets utgaver som Danielsens klient, Søren Tjørnelund, vil ha prøvet for retten. I et par av utsagnene fra artikkelen heter det: «Bevisste svindelforsøk eller permanent ulykkesfugl?» og «Tjørnelund har vært involvert i mange konkurser og han synes ikke å ha noen skrupler når det gjelder måten han driver sin forretning på.»

Publisert Oppdatert

Det er mye man skal vokte seg for som skribent. Enkelte ganger går man kanskje over streken uten at det får noen reaksjoner, mens man andre ganger ikke gjør det, men allikevel møter massiv motstand.

Hva som er tilfellet denne gang, skal vi ikke spekulere i, men det er iallefall slik at medlemsbladet til NLF, Bladet Norsk Transport, bringes for retten av advokat Per Danielsen på vegne av sin klient Søren Tjørnelund og Skan-Norge.

For omtalene har advokat Danielsen lagt ned påstand om en oppreisning begrenset oppad til 1,9 millioner kroner. I tillegg er det fremmet krav om erstatning og dekning av saksomkostninger. Både journalisten og redaktøren er hver saksøkt for 100.000 kroner.

- Jeg har ikke sett en tilsvarende sak før denne. Her har journalisten helt klart kommet i skade for å høre på konkurrent, sier Per Danielsen til NA24 Propaganda torsdag.

Redaktør i BNT, Arild W. Johansen, sier derimot i en kommentar til tungt at de på sin side mener å ha en god sak. - Vår primæroppgave generelt er å føre saker for våre medlemmer, og det er nettopp det vi har gjort, forteller Johansen til tungt.no. Utover dette ønsker han naturlig nok ikke kommentere saken, men henviser til NLFs advokat Robert Aksnes.

Aksnes har på sin side skrevet tilsvar i saken der han nedlegger påstand om at det ikke kan kreves noe erstatning, ettersom Skan-Norge i liten grad er omtalt i artikkelen.

Saken er ikke påklaget til Pressens faglige utvalg.