Piratkopisendinger - også en risiko for transportørene

Internasjonale beregninger går ut på at det årlig omsettes piratvarer for svimlende 600 mrd. USD på verdensbasis. Og det dreier seg ofte om langt mer enn lokale ”Robin Hood” som peker nese til merkevareprodusentene.

flagg pirat tyv

flagg pirat tyv

Publisert Oppdatert

Produksjonen skjer ofte i helsefarlige lokaler og ved hjelp av barnearbeid. HMS-krav har, for å si det pent, ikke akkurat prioritet.

Historisk har det jo gjerne vært slik at "shipper load, stow and count". Med andre ord; hva som er i forsendelsen har ansvarsmessig vært vareselgers og kjøpers business, ikke transportørens.

Den strafferettslige utviklingen, både i EU og USA, går imidlertid klart i retning av at alle som vet, eller burde vite, hva en forsendelse inneholder har et ansvar.

Internasjonale transportører oppfordres til økt årvåkenhet - spørre en gang for mye enn en gang for lite hvis man er i tvil om hva lasten inneholder.

Bare i løpet av årets første syv måneder er beslaget av falske merkevarer femdoblet - og det er transportert på bil, bane, båt eller fly.