Planlegger flere rasteplasser

Fredag ble en ny Nasjonal plan for trafikksikkerhet på vei 2010-2013 presentert i Oslo. Den inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at færre blir drept og skadet i trafikken. Måleter at antall drepte og skadde på norske veier reduseres med minst en tredjedel innen 2020.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Publisert Oppdatert

Fredag ble en ny Nasjonal plan for trafikksikkerhet på vei 2010-2013 presentert i Oslo. Den inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at færre blir drept og skadet i trafikken. Måleter at antall drepte og skadde på norske veier reduseres med minst en tredjedel innen 2020.

Tungt.no var til stede på pressekonferansen og vi merket oss blant annet at det i denne perioden er planlagt 93 kilometer med midtdelere.

Ikke mye når du tenker på behovet. For lastebilnæringen er midtdelere et svært viktig tiltak. Mange dødsulykker og ulykker med store personskader skjer ved at kjøretøy krysser over i motgående kjørefelt og for eksempel kolliderer med et tungt kjøretøy. I noen tilfeller, skjer ulykkene ved at bilførere bevisst legger seg over i i motgående kjørefelt.

Vi spurte statsråden om hun var fornøyd med så få kilometer midtdeler. - Jeg kunne tenkt meg et høyere tall enn 93 kilometer. Men vi har allerede bygget mange kilometer med midtdeler der det til nå har vært lettest å få det til. I fortsettelsen må vi bygge midtdelere der det ikke er så lett å få dette til og det blir dyrere, svarte Meltveit Kleppa før hun la til at hun ellers ville prioritere flere kjøre- og hviletidsplasser for tungtrafikken.

Før vi rakk å stille et oppfølgingsspørsmål var statsråden på vei til et pressemøte om askenedfallet etter vulkanutbruddet på Island, men assisterende vegdirektør, Kjell Bjørvig, kunne fortelle at Meltveit Kleppas ønske allerede var i ferd med å realiseres. - Det var pussig at du spurte, men vi skal ha et møte med regionvegsjefene nå 22. april der denne saken skal opp på møtekartet.

- Det vi snakker om er å få til en tiltaksplan for hele landet som tar sikte på en solid økning i antall kjøre- og hviletidsplasser/rasteplasser/kontrollplasser. Vi er allerede gjennom EØS-avtalen pålagt å doble antall kontroller av kjøre- og hviletid neste år. Det vi tenker oss er plasser hvor det både kan gjennomføres kontroller og der det også vil være mulig å stoppe for å få hvilen. Det vil naturlig være lettest å få til i forbindelse med nyanlegg, men vi må også se på om det er mulig å få laget nye kontrollplasser/rasteplasser langs nåværende veinett, sier Kjell Bjørvig til tungt.no

Så nå skjer det faktisk noe med denne viktige saken - som ikke minst vi i tungt.no og TransportMagasinet har fokusert ganske mye på. Den som lever får se¿.