Plusser og minuser for MAN

I regnskapets time viser MAN både positive og negative sider. Selv mener MAN at rask omstilling bidro til at de kom gjennom 2009 på en kontrollert måte, ifølge en pressemelding tungt.no har mottatt.

Publisert Oppdatert

MAN Nutzfahrzeuge er det største selskapet i MAN-Gruppen. Ettersom det var transportbransjen som totalt sett måtte lide den største tilbakegangen i 2009, så var det selvsagt også MAN Nutzfahrzeuge som hadde den tyngste jobben i konsernet. I Europa falt lastebilmarkedet over seks tonn totalvekt fra 410.000 enheter i 2008 til 220.000 enheter, hele 46 prosent. Dette er den sterkeste tilbakegangen de siste 80 årene! MANs salg av nyttekjøretøyer falt med rundt 40 prosent, fra 10,6 milliarder Euro i 2008 til 6,4 milliarder Euro i fjor. Resultatet viste et tap på 49 millioner Euro, mot et overskudd på noe over en milliard Euro i 2008.

Det gikk hardest ut over lastebilsalget. MAN Nutzfahrzeuge leverte i 2009 totalt 40.535 lastebiler over seks tonn, mot mer enn det dobbelte, 96.478 året før. MAN økte markedsandelen fra 16,6 prosent i 2008 til 16,7 prosent i fjor.

Bussmarkedet i Europa opplevde ikke på langt nær den samme tilbakegangen som lastebilmarkedet. Antall registreringer av busser med mer enn 25 sitteplasser sank fra knappe 35.000 i 2008 til 30.500 i fjor, en nedgang på 12 prosent. MANs totale bussleveranser i fjor var på 6.232 enheter, mot 7.227 året før. MAN økte markedsandelen fra 12,8 til 14,8 prosent i fjor. Isolert sett gikk det bra på bussiden hos MAN. Resultatet endte på 40 millioner Euro, som var drøyt dobbelt så mye som i 2008. Det var særlig fremgang i leveranser av bybusser som er årsaken til den positive utviklingen.

MAN Nutzfahrzeuge tok tidlig grep for å tilpasse seg et dramatisk lavere nyttekjøretøymarked. Det ble foretatt effektivisering og betydelige kostnadskutt. Midlertidig ansatte fikk ikke fornyet sine kontrakter. Dette resulterte at antall ansatte globalt var 31.300 ved utgangen av desember 2009, mot 36.000 ett år tidligere. Dessuten har det i perioder vært redusert arbeidstid, noe som er gjennomført i nært samarbeid med de tyske arbeidsmarkedsmyndighetene.

MAN Nutzfahrzeuge ser fremover

Til tross for vanskelige tider, har MAN Nutzfahrzeuge fokus fremover. Blant annet ble det i 2009 investert 211 millioner Euro i forskning og utvikling, som er bare 46 millioner Euro mindre enn året før, samtidig som antall ansatte i denne virksomheten ble holdt på samme nivå.