Plusser på 450 millioner

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å bruke 450 millioner kroner mer på trafikksikkerhet neste år enn i år.

Samferdselsminister Liuv Signe Navarsete

Samferdselsminister Liuv Signe Navarsete Foto: Per H. Forsberg

Publisert Oppdatert

Dermed blir det brukt til sammen 1,03 milliarder kroner på tiltak for trafikksikkerhet neste år.

Hittil i år er 203 menneske drept i trafikken.

- Vi håper at denne satsingen skal få ned tallet på dødsulykker neste år, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NRK.

Tre av fire dødsulykker i trafikken er møteulykker eller utforkjøring. Gjennom en rekke trafikksikkerhetstiltak vil regjerinen prøve å luke ut farlige feller på norske veier.

Sikre kryss

Det skal satses langt mer på midtdelere og siderekkverk langs norske veier, tiltak som kan hindre nettopp de vanligste formene for dødsulykker.

Bevilgningene skal også brukes til å sikre steder der gående og syklene må krysse bilveiene. Og førerkortene skal sitte løsere: 6 prikker skal være nok til å måtte levere lappen, mot 8 i dag.

Men resten av budsjettet til vei og samferdsel vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete ikke si noe om før tirsdag.