Plutselig oppmerksomhet

”Noe er på gang”, skrev jeg i forrige utgave av TransportMagasinet. Den lederen ble skrevet før det virkelig tok av. Før den kanskje viktigste avsløringen noensinne – da Bring ble tatt for ulovlig kabotasjekjøring!

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Publisert Oppdatert

Det var nemlig en slik sak vi trengte, en sak der den norske stat var innblandet. Bring, som er eid at Posten, måtte stå til rette etter at Statens vegvesen på Voss stoppet et polsk vogntog med et fiskelass for Bring. Bilen hadde kjørt ulovlig mange innenlandsturer og dermed ble kabotasjeproblematikken plutselig interessant for flere enn oss som "leker i denne sandkassa".

At noen i tillegg klarte å få TV2-nyhetene til å nappe på saken, gjorde sitt. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som jo er "generalforsamlingen" i Posten, sto harmdirrende og sa at dette ikke måtte kunne skje igjen. Og Postens konsernsjef måtte stå til rette, og lovet full gjennomgang i alle deler av konsernet. Transportarbeiderforbundet kastet seg også på ballen, som en av svært få organisasjoner.

I løpet av et par kvelder var utrykket kabotasje spredd i beste sendetid, og selv folk som aldri hadde satt seg inn i denne problematikken, var plutselig opptatt av det. Og store samlastere sendte ut smått rørende pressemeldinger der de bedyret at dette ikke foregikk hos dem, her gjaldt det å vise at de hadde rent mel i posen.

At store aktører som Schenker og Posten ikke helt klarte å holde tunga rett i munnen, der de rørte sammen begrepene kabotasje, ulovlig kabotasje og norsk kabotasjeregelverk, fikk oss her i redaksjonen til å riste oppgitt på hodet.

Har de så lav kunnskap om dette, har de panikk for å få en sak til i fleisen, eller var det ingen som kvalitetssikret meldingene før de ble sendt ut? Uansett førte "Bring-saken" til fullt fokus på kabotasjeproblematikken, et fokus som ser ut til å holde seg. Tipsene strømmer inn til oss og vi tror vi kan love flere avsløringer også dette året.

Med denne saken så det ut til at dagspresse, i hvert fall noen av dem, våknet. Mens det de foregående årene har vært mye negativt fokus på lastebiler og vinterproblemer generelt, har det skjedd noe nå. For utrykkene lastebil og vogntog har fått tillegget "utenlandsk". Det har plutselig blitt et kjempefokus på utenlandske lastebiler og de mange problemene disse skaper på norske veier.

Etter en åpen høring på Stortinget, der mange av organisasjonene deltok, kom det uvanlig klare beskjeder fra Kleppa. Ikke nok med at hun lovte en intensivering av kontrollene av utenlandske vogntog på grensen, hun tok også til ordet for en regelendring der transportkjøperen kan holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle kostnader som "d eres transportør" forårsaker hvis de ikke har riktige dekk eller kjettinger med seg.

Dette solidaritetsansvaret vet vi at har vært en av kjepphestene til Transportarbeiderforbundet. Men hvor lett dette er å få til, gjenstår å se. Mange av de dårlig utstyrte utlendingene har kommet til Norge på oppdrag av transportkjøpere i utlandet, og de kan vel neppe Kleppa vri noen penger ut av? Utlendingene klarer hun jo ikke engang å kreve inn bompengene i fra!

Hva betyr så denne oppmerksomheten for den norske transportnæringa og den norske sjåføren? Først og fremst tror jeg dette har ført til en viktig bevisstgjøring, ikke bare hos de som benytter seg av billige utenlandske transportører, men også hos vanlige folk og kanskje viktigst - hos politikerne.

For skal noe kunne endres må vi få politikerne på banen. Og nå ser det endelig ut til at flere enn Frp er opptatt av transportbransjen. Både Arbeiderpartiet og Høyre har kommet på banen med viktige og interessante innspill.

Og alle ser ut til å ha fått med seg at konkurransen med utenlandske transportører som bruker billige sjåfører, og dårlig skodde lastebiler, er svært skjev i forhold til våre egne.

Da er det kanskje håp for den norske transportnæringa allikevel?

Tidligere ledere:

Noe er på gang!

Kjøttvekta teller