Politiet får tilgang til førekortregisteret

Politiet får innsyn i Statens vegvesens Bilde- og signaturregister i forbindelse med automatisk trafikkontroll i fotobokse

Publisert Oppdatert

- Politiet får nå direkte tilgang til registeret, slik at de raskt kan gå inn i de tilfellene de har rett til innsyn etter straffeprosessloven, sier Finn Harald Amundsen.

At politiet nå får tilgang til Bilde- og signaturregisteret betyr ikke automatisk at alle saker blir løst, men flere saker kan løses på en enklere måte ved direkte tilgang til registeret. Rettstryggheten skal fremdeles gjelde, og i tvilstilfeller blir det opp til politiet å vurdere hver enkelt sak.

Vegdirektoratet gjør nå de nødvendige avklaringene med politiet om tekniske løsinger og andre avtaler som formelt må være på plass med hensyn til Personopplysningsloven.

Det er fortsatt føreren og ikke eieren av bilen som er ansvarlig når bilen blir tatt i automatisk trafikkontroll. I de tilfeller der synderen er vanskelig å identifisere blir det opp til politiet å vurdere hva som skal skje videre.