Politikere på transport-kurs

Som oftest er det lastebilfolket som selv må bruke krefter for å få politikere til å høre om bransjens utfordringer. Denne gangen var det omvendt - Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet tok selv initiativ til et møte med bransjen. Dermed møtte både NTF og NLF velvillig opp for å informere om konkurranse, dårlig utstyrte vogntog og underbetalte utlendinger.

Disse pratet i dag om bransjens utfordringer. T.v. transportørene Knut og Jonny Enger, Steinar Gullvåg og Anette Trettebergstuen fra arbeids- og sosialkomiteen, Tone Sønsterud fra transportkomiteen, Bjørn Sandnes fra NTF og tilslutt NLFs Geir A. Mo og Jan-Terje Mentzoni.
Disse pratet i dag om bransjens utfordringer. T.v. transportørene Knut og Jonny Enger, Steinar Gullvåg og Anette Trettebergstuen fra arbeids- og sosialkomiteen, Tone Sønsterud fra transportkomiteen, Bjørn Sandnes fra NTF og tilslutt NLFs Geir A. Mo og Jan-Terje Mentzoni.
Publisert Oppdatert
Knut Enger har selv opplevd dieseltyverier. Omkring 30000 liter diesel ble for tid tid tilbake stjålet fra terminalen ved Yte Enebakk. Tyvene ble aldri funnet.
Knut Enger har selv opplevd dieseltyverier. Omkring 30000 liter diesel ble for tid tid tilbake stjålet fra terminalen ved Yte Enebakk. Tyvene ble aldri funnet.

- Vi ønsket å se hvordan det ser ut i transportbransjen. Det er tidligere satt fokus på bl.a. byggebransjen og sosial dumping. Nå ønsker vi også fokus på transportbransjen, fortalte Anette Trettebergstuen fra arbeids- og sosialkomiteen etter å ha blitt forelagt en rekke eksempler på problemer som næringen møter.

- Jeg har lyttet og lært mye. Dette tar vi med oss i den videre jobben, uttalte hun på møtet som foregikk hos Veitransport I Ytre Enebakk.

- Vi opplever at AP ønsker å lære mer om bransjen, fortalte NLF administrerende direktør, Geir Mo. Sammen med kollega Bjørn Sandnes i NTF informerte han om kabotasjelovverket og konsekvensene dette har for transportnæringen. Også problemer som dieseltyverier og manglende betaling i bomringen var temaer på møtet.

- Sett krav til underleverandørene

For at ikke slike møter utelukkende skal bli byråkratiske samtaler skrivebordsarbeidere imellom er det en god ide å involvere utøvere i bransjen. Det er de som vet hvor skoen trykker og som kan gi eksempler fra hverdagen.

Derfor var det neppe tilfeldig at møtet ble lagt til Veitransport og Jonny Enger. Både han og Knut Enger var tilstede og ga uttrykk for sine synspunkter.

- En obligatorisk bombrikke gjør ingen forskjell, sa Knut Enger. Den vil bare bli lagt i setet og dermed kjører utlendingene like gratis gjennom bommene som før.

Det må foreligge en god betalingsløsning der utlendingene må betale på forhånd på samme måte som vi må inn til Sverige, hevdet han. Å sende en regning i ettertid på passerte bomturer vil ikke nytte, sa Enger. De blir ikke betalt.

Jonny Enger undret seg på sin side over at det ikke ble stilt større krav til underleverandører i bransjen, spesielt når det gjelder statens egne selskaper, f.eks. Postens Blomquist. Veitransport er samlaster med Tollpost som har fått Statoil som kunde. Dermed banker Statoil på døren for å kvalitetssikre Veitransport også. - Dersom andre også hadde gjort dette, ville man fått ryddet opp, mente han.

Enger satte også spørsmålstegn om hvordan en fillipinsk sjåfør kunne betale én eneste bot. - Bot for feil filskifte vil jo overstige hele månedslønnen til sjåføren.

Les også: Nå er øst-europeerne for dyre

Geir Mo avrundet det hele med å fortelle at NLF langt fra er redd for konkurranse, men at det må skje på like vilkår. Det gjør det ikke nå. - Bruk oss når det er noe dere lurer på. Vi sitter på god kompetanse, avsluttet Mo.

- Jeg har lært mye i dag, fortalte Anette Trettebergstuen fra arbeids- og sosialkomiteen.
- Jeg har lært mye i dag, fortalte Anette Trettebergstuen fra arbeids- og sosialkomiteen.