Polsk vogntog med tørrlagt svingskive

Under en kontroll på Seljestad kontrollstasjon på vestsiden av Haukelifjell ble en polsk semitrailer vinket inn for kontroll. Da den ikke klarte å svinge rundt på plassen, men bare ville rett frem, fattet kontrollørene mistanke.

Denne polske semien hadde så tørr svingskive at den ikke klarte å styre rundt plassen på Seljestad kontrollstasjon.

Denne polske semien hadde så tørr svingskive at den ikke klarte å styre rundt plassen på Seljestad kontrollstasjon.

Publisert Oppdatert
Kenneth Johannessen driver såkalt "loading assistance" på Senja. Han laster traller for både norske og utenlandske transportører som ikke vil kjøre på de bratte og svingete veiene på øya om vinteren.
- Jeg ser ofte blankpolerte svingskiver på de utenlandske bilene jeg laster traller for, sier han.
Kenneth tror de fleste norske yrkessjåfører er meget bevisst dette med smøring, spesielt om vinteren.

Kenneth Johannessen driver såkalt "loading assistance" på Senja. Han laster traller for både norske og utenlandske transportører som ikke vil kjøre på de bratte og svingete veiene på øya om vinteren. - Jeg ser ofte blankpolerte svingskiver på de utenlandske bilene jeg laster traller for, sier han. Kenneth tror de fleste norske yrkessjåfører er meget bevisst dette med smøring, spesielt om vinteren.

Svingskiven var så tørr at metallet hadde skjært metallspon som lå mellom trekkvogn og tralla.

Svingskiven var så tørr at metallet hadde skjært metallspon som lå mellom trekkvogn og tralla.

Det er helt klart viktigere å smøre svingskiven på norske vinterveier enn på Autobahn i Tyskland, påpeker Rykkje.

Det er helt klart viktigere å smøre svingskiven på norske vinterveier enn på Autobahn i Tyskland, påpeker Rykkje.

Da de koblet av tralla, fikk kontrollørene seg en overraskelse som skapte bekymring.

Svingskiven var så tørr at metallet hadde skjært metallspon som lå mellom trekkvogn og tralla.

- Ved sving på glatt føre, ville denne kombinasjonen overstyre forhjulene og vogntoget ville gått rett frem, mener Dag Rykkje i Statens vegvesen.

Vogntoget fikk kjøreforbud og føreren ble anmeldt for å ha kjørt vogntog som ikke er i forsvarlig stand.

Et meget farlig kjøretøy ble altså luket ut av trafikk denne gangen.

Bileier

Det som kanskje bør bekymre vel så mye, er at dette vogntoget går i fast rute mellom Vestlandet og Østlandet/Sverige for et norsk spedisjonsfirma.

For å unngå ulovlig kabotasje sendes det en tur til Sverige, før det kjører sine lovlige turer i Norge igjen.

Statenes vegvesen var også i kontakt med bileier i Polen.

Hans uttalelse var følgende da den tørre svingskiven ble omtalt:

"Denne bilen er jo bare et halvt år gammel. Jeg trodde leverandøren hadde smurt svingskiven før de leverte den til oss."

Viktig smøring

- Dette er en litt glemt problemstilling, mener Rykkje.

Han ser av og til tørre svingskiver når han etterforsker ulykker og utforkjøringer med vogntog.

- Dette er noe som går igjen og vi ser gjerne etter rustvann ved svingskiven når vi har kontroller. Det kan være en indikasjon.

Det er helt klart viktigere å smøre svingskiven på norske vinterveier enn på Autobahn i Tyskland, påpeker han.

Smører ukentlig

Flere norske yrkessjåfører vi har snakket med forteller at de smører svingskiva ukentlig. I vinterhalvåret kanskje flere ganger i uka.

Den samme kulturen har de kanskje ikke lengre sør i Europa, der det både er bedre veier og mindre vinter.

Så det spørs om ikke holdningsskapende arbeid innenfor svingskivesmøring også bør tas med i vurderingen når man teller kjetting langs veiene våre i vinermånedene.

Kenneth Johannesen smører svingskiva to til tre ganger hver uke.
- En dårlig smurt svingskive har kortere levetid enn en som vedlikeholdes. Og en tørr svingskive er direkte farlig på svingete glatt føre, fastslår han.
Her klargjør han svingskiven for å laste en russisk tralle med laks på et anlegg sør på Senja.
Reportasjen om Kenneth Johannessen kommer forøvrig i TransportMagasinet om noen uker.

Kenneth Johannesen smører svingskiva to til tre ganger hver uke. - En dårlig smurt svingskive har kortere levetid enn en som vedlikeholdes. Og en tørr svingskive er direkte farlig på svingete glatt føre, fastslår han. Her klargjør han svingskiven for å laste en russisk tralle med laks på et anlegg sør på Senja. Reportasjen om Kenneth Johannessen kommer forøvrig i TransportMagasinet om noen uker.