Polske lastebiler kjører mer

Lastebiltransporten i Norge var lavere i fjor enn året før. Også utlendingene fraktet mindre i Norge - rent bortsett fra jokeren Polen som økte sin norgestransport med over 50 prosent.

Publisert Oppdatert

Statistisk sentralbyrå har oversikt over det meste, så også transport. De kan melde at utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge økte fra 2008 til 2009 selv om lastebiltransporten generelt opplevde en nedgang.

Polske lastebiler fraktet totalt 910 500 tonn gods til, fra og i Norge i 2009 mot 601 300 tonn i 2008. Det er en økning på 51,4 prosent.

Polsk transport har økt raskt og var i 2009 oppe på tredje plass bak Sverige og Danmark i mengde gods transportert til, fra og i Norge.

Totalt ble det fraktet 12,8 millioner tonn gods mellom Norge og utlandet med lastebil i 2009. Av dette sto lastebiler fra de andre EØS-landene for 57,7 prosent. Året før utgjorde denne frakten 54,7 prosent.

En fjerdedel av transportarbeidet med utenlandske biler

Også det totale transportarbeidet, en størrelse hvor både transportert mengde og tilbakelagt distanse inngår, gikk ned i 2009. Norske og utenlandske lastebiler gjennomførte til sammen 24,4 milliarder tonnkilometer på turer til, fra og i Norge i 2009 mot 27 milliarder i 2008.

De utenlandske bilene bidro med 6,1 milliarder tonnkilometer i 2009, 0,3 milliarder mindre enn i 2008.

Likevel økte utlendingenes andel av transportarbeidet fra 23,5 prosent i 2008 til 24,8 prosent i 2009.

Nedgang for våre naboland

Svenske biler sto for snaut 40 prosent av godsmengden og 22 prosent av transportarbeidet med utenlandske biler til, fra og i Norge i 2009. I likhet med de norske taper også de svenske bilene terreng i forhold til andre nasjonaliteter. Året før hadde svenske lastebiler 46 prosent av godsmengden og nesten 28 prosent av transportarbeidet. Tyske biler hadde også en merkbar tilbakegang i Norge fra 2008 til 2009.