Positivt med "Hjem for en 50-lapp"

Publisert Oppdatert

Ordningen "Trygt hjem for en 50-lapp gir ungdom i aldersgruppen 16-30 år mulighet til å benytte transport hjem med buss eller drosje for 50 kroner på helgedager eller i forbindelse med spesielle arrangementer.

Tiltaket skal hjelpe ungdom til å unngå å kjøre egen bil og forhindre dem frai å havne i i ulykker som følge av ruspåvirkning eller fart. Nå har det kommet en rapport som viser at ordningen gir positive resultater i de årene den hittil har vært praktisert rundt omkring i landet.

- Kommunar som er med i ordninga "Trygt heim for ein 50-lapp" har gode erfaringar. Trygg, rimelig og godt tilpassa lokale forhold er synspunkt som går att frå mange hald, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i forbindelse med at evalueringen av ordningen har blitt lagt frem.

Det er stort lokalt handlingsrom når det gjelder hvordan ordningen praktiseres, mens utformingen og retningslinjene for ordningen stort sett skjer i samarbeid mellom fylkeskommune i samarbeid med transportører og (ungdoms) politikere.

Brukernes mening

Når det gjelder hvordan brukerne - ungdommene - oppfatter ordningen, sier rapporten at de stort sett er tilfredse. Brukerne er særlig tilfreds med at "Trygt hjem for en 50-lapp" gir dem mulighet til å komme seg trygt hjem fra ulike helgearrangementer for en rimelig penge, og en del oppgir også at foreldre føler seg tryggere med ordningen. Egenandelen - som gjennomgående er satt til nettopp 50 kroner - oppgis å være en rimelig sats, men brukerne er ikke positive til å betale særlig mer enn dette.

Ungdommene er gjennomgående mindre tilfreds med er at ordningen i en del tilfeller må bestilles på forhånd, noe som er i konflikt med ønske om ikke å måtte planlegge så mye på forhånd. Videre kommer ikke alle brukere alltid kommer seg helt hjem, i enkelte områder med store geografiske avstander må de av og til påregne å gå inntil 1,5 km den siste biten.