Posten + Post er helt sant

Den 21. april ga EU-Kommisjonen sin godkjennelse til fusjonen mellom Post AB og Post Danmark AS. Det har neppe vært knyttet stor spenning til hva konkurransemyndighetene ville si, men det formelle er nå ugjenkallelig på plass.

Publisert Oppdatert

En av forutsetningene for EU-kommisjonen var at Post Danmark reduserer sin markedsandel for bedriftspakker i det danske markedet. Det er heller neppe noe problem, og Lars G. Nordström som nå blir sjef for både svensk og dansk postvirksomhet sier at de danske kundene vil få samme vilkår og service som i dag.

Med EU-Kommisjonens signaturer på avtalen vil arbeidet med å strukturere det nye konsernet gå inn i sluttfasen.