Posten blir Bring

Fra i dag markedsfører Posten Norge seg under navnet Bring mot bedriftskunder i Norden. Bring blir en samlende merkevare for den nordiske post- og logistikkvirksomheten. Samtidig fornyes Postens logo for å vise at Posten og Bring tilhører samme konsern.

Publisert Oppdatert

I flere år har Posten Norge gjennomført en betydelig omstilling og utvikling. Samtidig har konsernet investert over fem milliarder på å kjøpe en rekke selskaper i Norden. Det er gjort for å realisere målet om å være et ledende post- og logistikkonsern. Postens nye merkevarestrategi underbygger konsernets strategi og skal vise at Posten satser offensivt med Norden som hjemmemarked. Nå inngår de oppkjøpte selskapene under samme merkevare, heter det i pressemeldingen fra Posten.

- Vi må vise at Posten utvikler seg for å møte fremtiden, og at det er sammenheng mellom vår offensive satsing i Norden og Postens velkjente virksomhet i Norge. Med ny merkevare skal vi forene krefter for å nå målet om å være et ledende post- og logistikkonsern i Norden, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

- Posten vil vise at vi satser offensivt for å møte fremtiden og tilbyr et bredt produkt- og tjenestetilbud som møter kundenes behov. Vi er sterkere sammen og det skal kundene merke, sier Mejdell.

Skiltprodusenter jubler

Posten-konsernets virksomhet er utstrakt og med mange synlige flater, blant annet 10 000 biler 450 av dem skifter ham allerede i helgen), 5000 skilt, 20 000 uniformsbærere, samt nettsider som besøkes av to millioner kunder hver måned. Samlet vil Postens omprofilering være en av de største i Norge noen gang.

Posten underslår ikke at logoene er inspirert av Box-logoen.

Totalt koster Postens merkevareomlegging 300 millioner kroner i 2008, hvorav 150 millioner kroner er utvikling og lansering. Omprofilering av biler og materiell skal gjennomføres over en treårs periode og vi forventer at hovedtyngden av resterende omprofilering kan tas i forbindelse med ordinære driftsutskiftninger i 2009 og 2010.

- Merkevareomleggingen er et stort økonomisk løft og en viktig investering for fremtiden. Vår nordiske strategi krever at vi fremstår med en klar og tydelig profil i Norden - og at kundene ser helheten i vårt tilbud, sier konsernsjefen. Mejdell forklarer:

- Det vil gi større effekt i markedet og være mer kostnadseffektivt over tid å bygge én merkevare, Bring, fremfor å videreføre mange selskapsmerker. Postens mål er at merkevareomleggingen skal styrke konsernets markedsposisjoner og omdømme. Den nye merkevaren tas i bruk umiddelbart, men Posten vil bruke tre år på omleggingen.

- Det skjer blant annet av kostnadshensyn, sier konsernsjefen (red.utheving)