Posten bringer ESA-vedtak inn for EFTA-domstolen

Posten Norge er uenig i ESAs vedtak om at Posten skal ha stengt det internasjonale logistikkselskapet Schenker ute fra det norske markedet, og bringer nå avgjørelsen inn for EFTA-domstolen.

Publisert Oppdatert

Posten mener ESAs vedtak om at Posten gjennom avtaler med dagligvarekjeder i perioden 2000 til 2006 da Post i Butikk ble etablert, skal ha stengt andre aktører ute fra markedet, er feil.

-Vi mener Postens avtaler med butikkene ikke hadde konkurransebegrensende virkning og vi er uenige med ESA både i lovanvendelsen og hvordan ESA har oppfylt sin bevisbyde i saken. ESA-avgjørelsen er for viktig til at vedtaket kan bli stående uimotsagt og Posten ønsker derfor å la saken bli vurdert av EFTA-domstolen, forklarer konsernsjef Dag Mejdell i en pressemelding fra Posten Norge AS

Alvorlig anklage

I pressemeldingen minner Posten om at i Norge fantes det over 30.000 butikker som kunne være mulige utleveringssteder for pakker. Posten hadde Post i Butikk-avtale med under fem prosent av disse. En rekke butikkjeder, inkludert de fleste av dem Posten hadde avtale med, og over ti tusen enkeltbutikker var tilgjengelig for Schenker og andre som måtte ønske å konkurrere med Posten.

Videre bedyrer Posten at de aldri hatt til hensikt å stenge noen ute fra noen av deres aktuelle markeder. Posten er seg bevisst den stillingen og det ansvaret det har i det norske markedet. I følge pressemeldingen er det viktig for Posten å opptre redelig. Å misbruke markedsmakt og hindre konkurranse, strider mot deres verdier og det de ønsker å stå for avsluttes det med. Posten tar det derfor alvorlig at de blir anklaget for dette. De ønsker derfor å få kjent ESA-vedtaket ugyldig, forklarer konsernsjef Mejdell.