Posten bygger Helgelandsterminal

Posten Norge vil bygge en ny terminal for post, pakker, gods og termo i Mo i Rana.

Publisert Oppdatert

Posten vil investere vel 80 millioner kroner i den nye Helgelandsterminalen, som er planlagt å stå ferdig i 2016. I underkant av 80 medarbeidere vil være tilknyttet den nye terminalen, som blir på vel 3000 kvadratmeter.

Helgelandsterminalen vil bli et nav i Posten og Brings virksomhet i regionen.

-En samlokalisering av virksomheten i Mo i Rana vil gi våre kunder et bedre tilbud og styrke Posten og Brings konkurransekraft. Vi vil både få mindre trafikk- og miljøbelastning, og i tillegg få stordriftsfordeler, sier distriktssjef Leif Ivar Skjærvik i Posten Norge.

Det er ikke bestemt hvor i Mo i Rana terminalen vil ligge. Arbeidet med å finne egnet lokale pågår for fullt.

Dagens lokaler er trange og gir liten mulighet for effektivt drift. I den nye terminalen vil vi få bedre plass, nye maskiner og bedre muligheter for samhandling mellom post og logistikk, sier Skjærvik.

 

Foto: Posten Norge AS