- Posten driver sosial dumping

I en uttalelse sier Transportarbeiderforbundet i Bring Logistics at de er opprørt over at Posten Norge driver det de kaller sosial dumping.

Posten bil distribusjon

Posten bil distribusjon

Publisert Oppdatert

Landsutvalget i Bring Logistics gir sin fulle støtte til Postkom. Samtidig heter det i uttalelsen at Posten Norge fortsatt kan shoppe tjenester og drive sosial dumping om ikke Transportarbeiderforbundet og Postkom finner en fornuftig løsning på organisasjonstvisten dem i mellom.

Hele uttalelsen kan leses her;

Uttalelse vedrørende Postens omlegging av Ikea-transporten

NTFs landsutvalg i Bring logistics er opprørt over Postens håndtering av saken.

At Posten nå konkurranseutsetter denne transporten til Bring Express er uten tvil, sosial dumping. Vi har hørt om avtaler i Bring Express som er så dårlige at de vil være sosialt dumpene i forhold til husmannsavtaler. Vi mener at det er bedre at transporten foregår med Postens egne sjåfører som er omfattet av tariffavtale og ryddige arbeidsforhold.

Det er under enhver kritikk at en statsbedrift, eller noen bedrift, kan operere med avtaler slik som tilfellet er her.

Vi opplever at posten konsernet etter omfattende oppkjøp lider under et betydelig omfang av kryssende virksomheter, både på transport, lager og terminaltjenester. Dette fører til intern konkurranse med økt press på lønns og arbeidsvilkår, samtidig som det svekker postens konkurranseevne i transportbransjen.

I tillegg ligger det godt til rette for at Posten Norge kan flytte virksomhet til områder der de kan få utført arbeid billigst. Vi frykter at dette ikke er det siste vi ser av slike omorganiseringer. Vårt svar på dette må være bransjeavtaler som går på tvers av bedriftene.

Transportarbeiderklubben i Bring Logistics ser med bekymring på utviklingen og Postens manglende evne til å håndtere utviklingen på en ryddig måte. Vi gir vår fulle støtte til Postkom i deres kritikk av Posten, om utsetting av distribusjonskjøringen for Ikea.

Vi er imidlertid bekymret for at så lenge man ikke finner en fornuftig løsning på organisasjonstvisten mellom NTF og Postkom, vil Posten Norge fritt kunne shoppe tjenester i konsernet, der de finner det mest lønnsomt.

NTFs landsutvalg i Bring Logistics a/s

Svein Thomassen