Posten inngår ny avtale om transport på Raumabanen

Gjenopptar transporten av gods på tog mellom Alnabru og Åndalsnes.

Publisert Oppdatert

CargoNet avsluttet sin godstjeneste på Raumabanen 15. desember. Posten Norge har vært kjent med at CargoNet ønsket å legge ned på denne strekningen.

Derfor har konsernet forhandlet med Cargolink om en ny løsning. Denne ble endelig bekreftet av Cargolinks styre onsdag 18. desember.

Avtalen innebærer at Posten kan gjenoppta transporten av gods på tog mellom Alnabru og Åndalsnes 20. januar 2014. I en måneds tid må godset fraktes på vei.

- Vi har hatt samtaler siden oktober. Det har vært en god prosess, og det var viktig for oss å få til en løsning. Det vi har fått på plass, er i tråd med ambisjonene våre om å flytte stadig mer gods fra vei til bane.

Dette gir gode miljøløsninger for kundene våre, sier Inge Seljeset, avdelingsdirektør for Linjetrafikker Norge i Logistikk Norge.