Posten med eget system for jernbane

Posten har etablert et eget konsept for overføring av semitrailere fra vei til jernbane i hele Norden. Under prosjektnavnet Nordic Linehaul Consept - NLC har Posten og Bring flyttet flere enn 2.000 trailere fra vei til bane i Norden siden oppstarten i oktober. Posten-konsernet har som langsiktig mål å overføre 80 prosent av godset fra vei til bane. Heri ligger blant annet den avtalen som nylig ble inngått med CargoNet for transport for 1 mrd. kroner over tre år. NLC har allerede 118 fraktruter til og fra Norge med jernbane. Flere vil komme. NLC fungerer som en koordinator for alle Bringselskapenes godstrafikk til og fra Norge.

Publisert Oppdatert