Posten Norge kjøper svenske logistikkvirksomheter

Posten Norge styrker sin posisjon i det nordiske logistikkmarkedet ved å kjøpe de svenske logistikkselskapene IntertranspedIA og Ytrans og integrerer selskapene med CombiTrans AB.

Publisert Oppdatert

- Oppkjøpet er et ledd i konsernets strategiske satsing på Sverige, og betyr at vi styrker vår posisjon innen grenseoverskridende transport til og fra Norden, sier konsernsjef i Posten Norge, Dag Mejdell, i en pressemelding.

IntertranspedIA ble etablert i år 2000 og kjøpte datterselskapet Ytrans i 2007. Selskapene driver internasjonal stykk-, parti- og hellasttrafikk til Sentral- og Øst-Europa, samt Tyrkia. Til sammen omsetter selskapene i dag for cirka 200 MSEK årlig.

- Dette er helt riktig for å integrere virksomheten med Combitrans og sikrer at vi fremover står enda sterkere innen stykk-, parti- og hellasttrafikk. Vi kommer til et profesjonelt og ekspansivt logistikkmiljø der vi vil kunne fortsette vår gode utvikling, sier Ingemar Andersson, avtroppende VD og eier av IntertranspedIA og Ytrans.

Tidligere i år kjøpte Posten Norge svenske Coldsped. Oppkjøpet av IntertranspedIA og Ytrans bidrar til å utvikle logistikktilbudet ytterligere.

- IntertranspedIA og Ytrans er to framgangsrike virksomheter. Ved å kombinere disse med CombiTrans` ressurser og nettverk vil vi styrke vårt logistikktilbud til svenske industrikunder, sier Dag Mejdell.

Kjøpet er gjort med forbehold om godkjenning av konkurransemyndighetene.