Posten slipper billigere unna

EFTA-domstolen vil ikke oppheve ESAs bot til Posten Norge fra 2010, men botens størrelse er redusert.

Publisert Oppdatert

ESA mente Posten hadde brutt konkurransereglene ved å inngå eksklusive avtaler med dagligvarekjedene i forbindelse med etableringen av Post i Butikk og ila i 2010 selskapet en bot på cirka 100 millioner kroner. Posten var ikke enig og brakte saken inn for EFTA-domstolen. Dommen innebærer at ESAs avgjørelse blir stående, men at boten reduseres fra 12,89 til 11,1 millioner euro.

- Jeg er skuffet over EFTA-domstolens avgjørelse og tar den til etterretning, men er fornøyd med at ESA-boten er redusert, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Gamle avtaler

Saken gjaldt eksklusivitetsklausuler i Postens tidligere avtaler med dagligvarekjeder, men omfattet bare 4.000 av drøyt 30.000 mulige utleveringssteder i Norge. Avtalene ble inngått da Post i Butikk ble etablert fra 2000 og utover.

Eksklusivitetsklausulene ble avviklet for over 6 år siden.

Avviser erstatningskrav

Schenker har i kjølvannet av ESAs vedtak reist erstatningskrav mot Posten på 460 millioner kroner. Saken står for Oslo tingrett. Posten avviser erstatningskravet.

- Vi er uenig i Schenkers erstatningskrav og ser frem til domstolens behandling av saken, sier Mejdell.