Postens bortforklaring

Forleden trykte Finansavisen en artikkel basert på en av våre reportasjer, nemlig saken der en Blomquist-bil sperret Oslo-trafikken. Postens kommentar til det hele følte vi ikke kunne stå uimotsagt. I dag trykker Finansavisen vårt inlegg.

Det er knapt stigning i bakken - her ville ikke en treakslet bil med gode dekk hatt noe problem.

Det er knapt stigning i bakken - her ville ikke en treakslet bil med gode dekk hatt noe problem.

Publisert Oppdatert
Vi skal ikke så tvil om pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugruds tekniske kompetanse, men en toakslet trekkvogn med en treakslet semitrailer på slep er i utgangspunktet ikke godt egnet for norske forhold.

Vi skal ikke så tvil om pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugruds tekniske kompetanse, men en toakslet trekkvogn med en treakslet semitrailer på slep er i utgangspunktet ikke godt egnet for norske forhold. Foto: Foto: Posten Norge AS

Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk.

Slovakiske Bring Trucking het tidligere Blomquist Trucking og er eid av Posten Norge. Her fra en vinterdag for et par år siden da en av bilene dere effektivt stengte Oslo grunnet dårlige dekk.

En av de aller mest leste sakene her på Tungt i vinter var artikkelen "Statsrådens lastebil", der vi kunne fortelle om vogntoget fra slovakiske Blomquist Trucking som skapte trafikkaos på E6. For de som ennå ikke har fått det med seg så eier Posten 95% av dette østeuropeiske transportselskapet.

Rett utenfor våre lokaler på Bryn ble journalist Fredrik Saugstad øyenvitne til hele seansen. Fra vogntoget fikk problemer, skled bakover og forsøkte å redde situasjonen ved å legge på kjetting - til ingen nytte. Det ene feltet på E6 i bakken opp fra Brynstunnelen til Mortensrud ble dermed effektivt sperret.

I sitt tilsvar til Finansavisens artikkel, som til stor del er basert på vår artikkel og våre bilder, kommer pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud, til orde med direkte usannheter.

Blant annet hevder hun at vogntoget ikke stengte veien i en time, at sjåføren ikke satte seg fast, men kjørte til side for å legge på kjetting, og at vogntoget var godt skodd for norske forhold.

Med tanke på at vi selv var øyenvitne til hele seansen, oppfatter vi at pressesjefen i Posten her er mer opptatt av å omgå de faktiske forhold ved å presentere usannheter, enn å ta situasjonen på alvor.

Vi har derfor fått inn et debattinnlegg i dagens Finansavisen med tittelen "Posten omgåelse av fakta". Innlegget som står på trykk kan du lese i sin helhet under. La oss håpe at også Postens pressesjef leser dette.

Postens omgåelse av fakta

I artikkelen "Rabalder med Kleppa-trailer" i Finansavisen mandag 13. februar, som omhandlet vogntoget fra slovakiske Blomquist Trucking som skapte kaos i Oslo-trafikken, kom Postens pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud med noen ganske utrolige uttalelser. Dette er uttalelser som ikke kan få stå uimotsagt.

I artikkelen framgår det at det slovakiske vogntoget til Blomquist Trucking (dette selskapet eier Posten 95% av) ikke klarte å ta seg opp bakken fra Bryn til Mortensrud, og at den ble stående i veibanen i over en time. Dette er påstander som tydeligvis faller Posten tungt for brystet, og i sitt tilsvar kommer Postens pressesjef med flere feilaktige påstander.

"Posten avviser at vogntoget sperret veien en time", sier hun. Feil!

Vår journalist, som også har tatt bildene som er brukt i Finansavisen, bivånet det hele fra orkesterplass. Fra vogntoget fikk problemer og til Viking ankom tok det ca. en time. Deretter måtte vogntoget berges.

"Sjåføren opptrådte korrekt når han velger å kjøre til siden for å sette kjettinger på dekkene". Feil igjen!

Sjåføren forsøkte seg på bakken uten kjettinger, fikk stopp i bakken før sjåføren satte på kjettinger. Disse hjalp ingenting og vogntoget ble stående, ikke ved siden av veien men i høyre kjørefelt. Dermed var det bare ett felt ledig til den øvrige trafikken.

"Det var svært vanskelige kjøreforhold denne dagen". Feil igjen!

Det falt mellom fem og ti cm snø denne dagen, og som en ser av bildene er det ikke enorme snømengder på veien. Dette er vinterforhold som er helt normale og som et vogntog utstyrt for norske forhold ikke ville ha noen problemer med.

Pressesjefen i Posten hevder at vogntoget var riktig utstyrt for norske vinterveier.

Nå skal ikke jeg så tvil om pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugruds tekniske kompetanse, men en toakslet trekkvogn med en treakslet semitrailer på slep er i utgangspunktet ikke godt egnet for norske forhold.

Tar vi med i betraktningen at kjettingene som ble lagt på ikke er tettlenket piggkjetting, og dekkene på utenlandske vogntog som oftest har en gummiblanding som er for hard til å fungere godt på snødekte veier, er det å trekke det langt å si at vogntoget var riktig utstyrt for norske vinterveier.

Hadde det vært riktig skodd hadde ikke vogntoget fra Posten-eide Blomquist Trucking fått problemer på lett snøføre i en beskjeden bakke i Oslo.

Og at Politiet bestemte å fjerne alle vogntogene i dette området ved hjelp av bergningsbil betyr bare en ting; vogntogene hindret en effektiv trafikkavvikling. Sperrer man et av feltene på E6 skaper man kaos.

Ellers er jeg imponert over detaljkunnskapen til Postens pressesjef. At hun vet når dekk og kjettinger er innkjøpt til et slovakisk vogntog er intet mindre enn utrolig!

Det er synd at Postens omgåing av fakta i denne saken, brukes til å skape et feilaktig inntrykk av at dette vogntoget overhode ikke sto for noen problemer denne dagen. Og sett i lys av at Postens generalforsamling, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, få dager før Blomquist-bilen stoppet i Brynsbakken, varslet at nå skulle kampen mot utenlandske vogntog som skaper trafikkaos innskjerpes, er det ganske utrolig at hennes eget konsern tar så lett på denne episoden.

Med hilsen

Tormod Magelssen

Ansvarlig redaktør, TransportMagasinet

Full stans og kaos fulgte og Politiet møtte opp mannsterke - etter hvert.

Full stans og kaos fulgte og Politiet møtte opp mannsterke - etter hvert.