Postens gode tall

Til tross for inntektsfall som følge av finanskrise og lavkonjunktur, oppnådde Posten en solid resultatforbedring i 2009. Driftsresultatet (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger ble 1 021 millioner kroner som er 50 prosent bedre enn i 2008.

Publisert Oppdatert

- Vi er godt fornøyd med resultatet i 2009 og at resultatet ble styrket sammenliknet med året før. Vår bransje er konjunkturfølsom og fjoråret var krevende, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS i en pressmelding fredag.

Konsernets driftsinntekter falt 5,4 prosent i fjor og ble 27,1 milliarder kroner, mot 28,7 milliarder kroner i 2008. Det er først og fremst den økonomiske tilbakegangen generelt i markedet som påvirker Postens inntekter. Lavere aktivitetsnivå påvirket post, logistikk og IT segmentene.

Økt lønnsomhet

Posten startet effektiviseringsprogrammet Spinnaker i 2008 for å møte de utfordringene konsernet sto overfor i markedet. Programmet skal samlet øke inntektene og redusere kostnadene med 2,3 milliarder kroner innen 2012. I 2009 har Spinnaker-programmet realisert effekter på omlag en milliard kr som er vesentlig bedre enn forventet. Tiltakene er blant hovedforklaringene til den solide resultatfremgangen i 2009.

- Vi var tidlig ute med tiltak for å møte den generelle nedgangen i markedet og de strukturelle utfordringene i vår bransje. Vi gjennomfører ytterligere tiltak for å møte fremtidige kostnads- og lønnsomhetsutfordringer, sier Mejdell.

Blant tiltakene som ble gjennomført i fjor var nedbemanning i administrasjonen, endringer i terminalstrukturen, omlegging til Post i Butikk, avvikling av Bring Citymail Danmark og effektivisering av innkjøpsrutinene.

I fjor fikk Posten betalt for konsesjonspålagte og ulønnsomme post- og banktjenester, såkalte statlige kjøp. Dette bidro også til den positive resultatutviklingen.