PostNord svarer på kritikken

Et brev fra PostNord der de satte ned betalingen til sine transportører med 5 prosent skapte rabalder. Nå svarer PostNord på kritikken.

Publisert Oppdatert

I et brev til sine norske transportører ga PostNord beskjed om at de ville redusere betalingen med 5 prosent. Varselet ble sendt ut bare fem dager før prisreduksjonen var et faktum. Slikt blir det rabalder av.

Vi har stilt noen spørsmål til PostNord i sakens anledning.

 

-Er det vanlig prosedyre å sende ut varsel om prisreduksjon på denne måten, og med under en ukes frist?

-Det er ikke en normal prosedyre. Over tid har prisene hos våre leverandører økt vesentlig mer enn prisene hos våre kunder. I tillegg er energitillegget vi får fra kunder redusert grunnet lavere dieselpriser.

Vi ser oss derfor nødt å ta en gjennomgang av leverandøravtaler for å redusere leverandørprisene for å sikre vår konkurranseevne, svarer Ole A. Hagen som er ansvarlig for kommunikasjon hos PostNord AS i en mail til redaksjonen.

 

Årsakene

Han ramser opp en rekke punkter som er årsakene til å ta en gjennomgang av leverandøravtaler. 

-Olje- og dieselprisen er kraftig redusert i løpet av året som også har redusert våre leverandørers kostnader. Vi møter konkurranse fra utenlandske transportører pga. økt kabotasjekjøring i Norge – og vi sammen med våre leverandører må være konkurransedyktige.

Vi tilbyr nå nye rammeavtaler til våre leverandører som sikrer lavere kostnader for leverandører innen diesel, dekk, forsikring og personal. Vi vil sammen med faste leverandører forsøke å tilrettelegge for økt produksjon og kjøring som sikrer inntjeningen til våre strategiske leverandører, utdyper Hagen.

 

Reforhandle

-Å reforhandle betyr å forhandle på nytt, når får transportørene muligheten til dette, eller er dette egentlig en beskjed om at dere betaler dem 5 prosent mindre fra 1. desember?

 

-Brevet er tydelig på at det er forventet 5 prosent prisreduksjon.  Dette henger sammen med effekter av lavere dieselpriser, nye rammeavtaler som leverandører kan benytte, samt økende konkurranse – spesielt utenlandske transportører.

Vi ønsker også en dialog med leverandørene, for å kunne se på hvordan vi kan opprettholde marginene hos våre leverandører.

Målsettinger er at vi sammen med leverandører skal finne løsninger som opprettholder våre faste leverandørers marginer på tross av prisreduksjon.

Vi vil selvsagt ha individuelle samtaler med hver leverandører for å finne rett løsning og rett pris på basis av overnevnte punkter. 

 

Kundene

-Har dere sendt ut varsel til deres kunder om at PostNords fraktpriser går ned som følge av dette?

 

-Energitillegget blir automatisk redusert i avtalene med våre kunder. Underliggende drivkrefter (kostnads- og prisvekst hos leverandører), betydelig prispress i markedet, kombinert med strukturelle endringer i produktporteføljen tilsier at fraktpriser vil stige.

Dette har vi også varslet våre kunder. Som nevnt, har prisene hos våre leverandører økt vesentlig mer enn prisene hos våre kunder, avslutter Ole A. Hagen i PostNord til TransportMagasinet.

 

Advarsel

Så gjenstår det å se om denne forklaringen roer gemyttene. Og når det gjelder PostNord og deres uttalelser om gunstige leverandøravtaler på drivstoff, dekk og forsikring, så har allerede TS-Forum tatt for seg den delen av brevet.

«PostNord-sjefen benytter brevet til plutselig å snakke om rammeavtalene bedriften har gjort, «bl.a. innen diesel, dekk, forsikring og bemanning, som vil kunne gi kostnadsreduksjoner for våre leverandører av tjenester.»

Han mener tydeligvis at PostNord bør bli et naturlig tilknytningspunkt i konkurranse med bl.a. TS Forum Norge og NLF, som jo har jobbet med akkurat slike avtaler i en årrekke.

Advarsel: Gjør man det, binder man seg enda tettere til, og blir enda mer avhengig av en aktør i transportmarkedet som tydeligvis er «høy» på sin egenoppfattede betydning for norsk transportbransje.

Akkurat dette brevet er et godt eksempel på hvordan man ønsker å benytte posisjonen sin for å skvise norsk transportbransje ytterligere», står det å lese på nettsiden deres.