Premierer biler med lave utslipp

Statsbudsjettet 2010: Justeringen av bilavgiftene følger i store trekk bransjens forventninger. Biler med lave utslipp blir premiert mens biler med høyere utslipp blir dyrere. Det er likevel beklagelig at Finansdepartementet ikke har funnet en åpning for små varebiler. I miljøperspektiv er det også synd at vrakpanten blir stående uten å inflasjonsjusteres, sier direktør Erik Andresen i BIL.

Publisert Oppdatert

Bilavgiftene i Statsbudsjettet for 2010 har som ventet et miljøpreg. Det bygger videre på dagens modell med CO2 utslipp og effekt som viktigste kriterier for avgiften i tillegg til vekt. For det første blir biler med lave utslipp billigere ved at CO2 komponenten er endret, i tillegg er kW-avgiften gradert ved at moderne, effektive motorer med lave CO2 utslipp, men med høyere effekt blir premiert.

Totalt innebærer forslaget til nytt Statsbudsjett at familiebiler med moderate motorer kan bli litt billigere. Småbiler med lave utslipp får også mindre avgift, mens de større bilene med store CO2 utslipp blir dyrere. Det er positivt at budsjettet er provenynøytralt. Det vil si at Staten ikke beregner seg større inntekter, men bruker avgiftsøkningen på de store bilene til å finansiere reduksjonen på de mindre. Hvis vi tar utgangspunkt i en motor med 100 gram CO2 utslipp og 65 kW så blir denne ca 7000 kroner billigere.

Til tross for miljøvinklingen er det beklagelig at ikke Finansdepartementet har funnet åpning for de minste varebilene som har for små varerom til å få plass til "statskassen" og derfor ikke kan godkjennes i Norge. Siden dette er snakk om biler med lave utslipp er det synd at man ikke har funnet en løsning. Et annet område som vi mener at Finansdepartementet burde gjøre noe på er vrakpantordningen. Den står uforandret. Skal vi øke takten i utrangeringen av de eldste og mest forurensende bilene, må vi få en økning av vrakpanten i Norge. I årets budsjett er den ikke engang inflasjonsjustert, sier Erik Andresen