Premiert for sikker innsats

Han er stolt og har grunn til det. Jarl Kvam Transport fikk HMS-pris av Norsk Petroleumsinstitutt i 2011.

Jarl Kvam har holdt på med tanktransport siden 1988.

Jarl Kvam har holdt på med tanktransport siden 1988.

Publisert Oppdatert
På et nytt stort industrifelt i Aksdal, en kort kjøretur utenfor Haugesund, har Jarl Kvam nå flyttet inn i nytt administrasjonsbygg med egen vaskehall og servicehall.

På et nytt stort industrifelt i Aksdal, en kort kjøretur utenfor Haugesund, har Jarl Kvam nå flyttet inn i nytt administrasjonsbygg med egen vaskehall og servicehall.

Jarl mener at HMS-arbeidet lønner seg selv i form av lite skader og lavt sykefravær.

Jarl mener at HMS-arbeidet lønner seg selv i form av lite skader og lavt sykefravær.

De tar sikkerhet på alvor, noe Norsk Petroleumsinstitutt har bemerket ved å gi firmaet HMS-pris i 2011.

De tar sikkerhet på alvor, noe Norsk Petroleumsinstitutt har bemerket ved å gi firmaet HMS-pris i 2011.

Vi møter en travel mann i sitt nye bygg. Utenfor pisker regnet mot rutene og inne driver håndverkerne fortsatt på med klargjøringen av bygget. Jarl Kvam setter seg ned på enden av møtebordet på hans nye kontor.

HMS-prisen

I løpet av de siste 20 årene har det vokst fram en betydelig gassindustri i Norge. Jarl Kvam Transport AS har siden åpningen av Kårstøanleggene, i Tysvær kommune, deltatt aktivt i denne utviklingen. I dag er firmaet en av de største transportørene av gassprodukter på landevei over hele Sør-Norge, samt til Sverige og Danmark. Fra begynnelsen har helse miljø og sikkerhet vært en sentral faktor i driften. De implementerte NLF sitt HMS-system for transport på vei, noe som ble brukt som grunnpilaren som så er blitt videre tilpasset deres bedrift. Systemet er blitt brukt som rutiner på hvordan ting skal gjøres i den daglige transporten og det etterleves.

- Blir det meldt inn et avvik, blir det tatt alvorlig, forsikrer Jarl.

I november i 2011 fikk de lønn for den pertentlige holdningen til HMS-fokuset. Etter en revisjon fra deres oppdragsgiver fikk Jarl Kvam Transport den prestisjetunge HMS-prisen fra Norsk Petroleumsinstitutt.

- Følelsen jeg fikk da kunne beskrives med "Yes!". Jeg ble veldig stolt over arbeidet vi hadde gjort og det viser at det nytter, forklarer han.

Ære til sjåførene

Mye av æren gir han til sjåførene, for som han sier selv så nytter det ikke med flotte permer og fine ord fra sjefen. Man er helt avhengig av at alle er med på det. I følge Jarl selv ble de revidert opp og ned i mente. I revisjonen stod det at Jarl Kvam Transport var den av de nominerte som fremstod med det sterkeste inntrykket av at det jobbes kontinuerlig med HMS og av å skape gode holdninger i bedriften.

Antallet uønskede hendelser som ble dokumentert var svært lavt, og selskapet fremsto som det beste til å bruke betydelige ressurser for å etterleve og forbedre egen HMS. Etter en slik rapport må det vel være på plass med litt selvskryt? Men Jarl bare konkluderer med at de hadde det beste systemet og er fornøyd med det.

- Vi skal forsvare det og har ikke tenkt å hvile på laurbærene, forsikrer han.

Sparer

Han ser ikke på HMS-arbeidet i form av kroner og ører, men om du spør Jarl om kostnaden, ser han at de får det igjen i form av mindre skader og mindre fravær. Et godt arbeidsmiljø og defensiv kjøring sparer både på drivstofforbruket og utstyret.

Like viktig

Jarl Kvam startet opp alene i 1988 med en gassbil. Han kjørte for Noroil som senere skulle bli Statoil. Kvam økte i takt med at behovet økte fra kunden. I dag er Kundene Statoil, Gasnor, Scangas og Hydro. Det kjøres i tillegg noe bitumen for lokale asfaltentreprenører i asfaltsesongen.

De 30 sjåførene deler i dag på 22 biler som er fordelt på merkene MAN, Mercedes-Benz, Volvo og Scania som det er flest av. Scania-verkstedet utenfor Haugesund ligger et steinkast unna og samarbeidet her beskrives som nært og godt. Her har de fått opprettet egen EU-hall som gjør at Kvam-bilene kan kjøres inn med lass for å gjøre mindre reparasjoner og servicer. Det er en stor fordel siden andre haller krever at bilene er frie for gass før de kjøres inn, noe som ville gjort det vanskelig.

Viktig fokus

Det blir naturligvis litt prat om ulovlig kabotasje og Jarl Kvam uttrykker takknemlighet for TransportMagasinets innsats i samarbeid med NLF på dette området. Han synes det var og er, en viktig jobb å sette fokus på kabotasjeproblematikken.

Han liker fortsatt ikke det faktum at noen slipper unna som følge av at saker blir henlagt på grunn av kapasitetsmangel og etterlyser mer kontroll ute på veiene, bedre oppfølging av sakene og strengere straffer.

Vanskelig konkurranse

Konkurransen mot slike aktører kan bli vanskelig når vilkårene for sjåførene, som Jarl synes er svært viktig, er svært dårlig. Systemet der er gjennomsyret av at sjåføren er lite verdt. Spørsmålet blir jo da hvordan man kan oppnå en høy kvalitet på arbeidet.

Jarl har inntrykk av at noen transportselskaper driver med sosial dumping, men understreker at konkurranse er bra når det skjer på like vilkår. Oppdragsgiverne må sette krav til HMS og kvalitet, han tror at det gjøres litt for lettvint enkelte steder.

Hva må til?

Skal man ha kvalitet på sjåførene, må det være skikkelige vilkår tilstede, som lønn. Sjåførene må få en anerkjennelse for den viktige de gjør. Statusen blant sjåførene bør heves. Om selskapene krever en dokumentert opplæring hadde det vært bedre i forhold til kvalitet og HMS. For å få til dette må det kontrolleres mer.

Øk kompetansen

Kompetansen hos kontrollerende myndighet må også økes. Jarl nevner Dag Rykkje på Voss som en sjeldent god og viktig ressurs i etaten. Kontrollene må bli flere og bedre, og fokuset må løftes vekk fra å være ute etter de enkle tingene.

Avsender burde også bli gjort mer ansvarlig som på ADR-transport. Han mener at det ikke finnes noen som bruker så mye tid på arbeidsplassen og som arbeider mot så små marginer som de gjør. Derfor ser han det som svært viktig å ha gode sjåfører som ikke tar sjanser.

Nært samarbeid

Jarl skryter av sjåførene og synes han har vært heldig med å få så flinke folk. Han mener selv at samarbeidet mellom sjåfører og ledelse blir beskrevet som nært. Sjåførene blir hørt og verdsatt her, Jarl står på utsagnet sitt om at sjåføren er like viktig som sjefen. Som innehaver av bedriften kan han også nyte godt av høy trivsel og et lite gjennomtrekk hos de ansatte. Det virker som om dette henger sammen.